امریکا گزارش قتل کودکان را در افغانستان رد کرد

 120428-A-3108M-012

۲۱ / دلو / ۱۳۹۱ – بر بنیاد یک گزارش کمیتۀ حقوق کودکان سازمان ملل متحد، ایالات متحدۀ امریکا در جریان چهار سال گذشته صد ها کودک را کشته است؛ آن چه که مقام های امریکایی آن را به گونۀ طبقه بندی شده نادرست می داند.

 ارتش ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان به تازه گی گزارش سازمان ملل متحد را مبنی را کشته شدن صد ها کودک از سوی سربازان امریکایی در افغانستان به شدت رد می کند.

 بر بنیاد این گزارش سازمان ملل متحد صد ها کودک در جریان عملیات های زمینی و هوایی سربازان امریکایی در افغانستان به علت آن چه که ”  عدم گام های پیش گیرانه و دقیق” گفته می شود؛ کشته شده اند.

اما ارتش امریکا این گزارش را “به گونۀ طبقه بندی شده بی بنیاد” می داند.

  در یک بیانیۀ ارتش امریکا آمده است که این گزارش بی اساس است و هم چنان نشان می دهد که بسیاری از غیرنظامیان در افغانستان از سوی نیروهای مخالف مسلح دولت در طی سال های گذشته کشته شده اند.

 در یک گزارش ماه اپریل بان کی مون؛ دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که در سال ۲۰۱۱ میلادی در جریان عملیات نیروهای هوادار حکومت افغانستان به رهبری امریکا ۱۱۰ کودک کشته شده اند و ۶۸ کودک دیگر زخم برداشته است.  به گفته بان کی مون این شمار نشان  دهندۀ دو برابر شدن تلفات کودکان در افغانستان است.

اما ارتش امریکا در افغانستان می گوید که شمار تلفات غیر نظامیان ۴۹ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۱ کاهش داده است و شمار کودکان که در جریان عملیات های آیسف کشته و زخمی شده اند به ۴۰ درصد کاهش یافته است.

 ارتش امریکا همچنان اتهام که نیروهای آیسف در جریان عملیات به گونۀ غیر تبعیض آمیز عمل می کند، رد کرده است و گفته است که در جریان عملیات آنان قواعد سخت گیرانه ی را وضع می کند که از تلفات غیرنظامیان پیش  گیری شود.

 گروه های دادخواه حقوق کودکان این گزارش سازمان ملل متحد را ستایش می کند و از امریکا می خواهد که در حفاظت از حقوق کودکان در میدان های نبرد بیشتر تلاش نماید.

 منبع: روزنامه لاس انجلس تایمز

مترجم: قیام نوری –