هنرمندان جوان افغان برای هنرنمایی در امریکا آماده هستند

afghanorch

۱۵ / دلو / ۱۳۹۱ – هنرمندان جوان افغان برای اجرای نمایش در معتبرترین سالون های کنسرت در ایالات متحده امریکا آماده های شان را گرفته اند.

 این جوانان به تازه گی در  الکساندریا ایالت ورجنیای امریکا نمایشی را انجام دادند – جاییی که تشویق ها بسیار زیاد بود اما حاضرین نسبتا کمتری آمده بودند.

اما تا چند روز دیگر این هنرمندان افغان در دو سالون کنستر مشهور : مرکز کنیدی  در واشنگتن دی.سی و کارنیگای در نیویارک نمایش خواهند داد.

احمد سرمست, رییس انستتیوت موسیقی افغان می گوید که این استیج یکی از بزرگترین استیج ها در جهان می باشد:” کودکان جوان ما در نخستین روز های  کاری شان این فرصت را یافته اند که در چنین سالون های بزرگ نمایش بدهند. همه بسیار هیجانی هستند و آنان واقعن چشم به راه روز نمایش شان می باشند.”

 سفر این هنرمندان جوان از سوی سفارت ایالات متحده امریکا در کابل تمویل گردیده است.

نظیره یکی از این هنرمندان جوان از نمایش دادن در امریکا ابراز هیجان می کند:” امسال، سالی خوبی برای ماست چون ما در امریکا نمایش اجراء می کنیم.”

همچنان میلادی یوسف زی – دیگر هنر مند جوان که قرار است به زودی در سالون های در امریکا نمایش بدهد می گوید که این نمایش چهرۀ افغانستان را در جهان تغییر خواهد داد:” اگر رسانه ها تنها جنگ را در افغانستان نمایش دهد؛ پس همین تصویر از افغانستان خواهد بود و اگر ما موسیقی را نشان بدهیم ؛ دیدگاه مردم تغییر خواهد کرد.”

انستتیوت موسیقی افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی با کمک هزینه سفارت امریکا در کابل از سوی وحید سرمست ایجاد شد. همه دانش جویان این انستتیوت بین سنین ۱۰ – ۲۲ سال هستند و پسران و دختران آواره ی بودند.

 

منبع: خبرګذاری صدای امریکا

مترجم: قیام نوری