ایجاد یک مرکز آموزشی ویژه برای بانوان بلخ

2mediumafghanistanwomen (feinstein international center flickr)

۱۶ / دلو / ۱۳۹۱ – یک مرکز آموزشی ویژه برای بانوان در ولایت بلخ گشایش یافت – جایی که زنان در آن به فرا گیری زبان انگلیسی و انترنت مشغول خواهند شد.

 بسیاری از زنان و دختران در ولایت بلخ به علت مشترک بودن صنف های آموزشی در ولایت بلخ از فرا گیری چنین آموزش های محروم هستند.

 :” خانواده های مان اجازه نمی دهند که یک آموزگار مرد ما را آموزش بدهد و یا یکجا با مردان درس بخوانیم. تاکنون هیچ نهادی چنین ابتکاری را انجام نداده بود تا مرکز آموزشی ویژۀ بانوان ساخته شود. این مرکز آموزشی بر کیفیت زنده گی زنان شهر نشین بسیار اثرگذار خواهد بود.”

 شمیم نادری، رییس مرکز آموزشی ویژه بانوان در بلخ می گوید که این مرکز با حمایت دولت ایالاتم متحدۀ امریکا ساخته شده است و زمینه آموزش برنامه های کمپیوتر، زبان انگلیسی و انترنت را برای ۳۰۰ دختر در ولایت بلخ فراهم ساخته است.

بانو نادری این مرکز آموزشی را در راستای آموزش بانوان یک گام مهم می داند.:” این نهاد اساسا برای آن بانوانای ساخته شده است که اجازه ندارند یکجا با مردان درس بخوانند. این مرکز یک فضای امن را برای زنان فراهم می سازد که به درس های شان مشغول باشند و فیس ماهوار آن نیز بسیار پائین و پرداخت شدنی است.”

 مسوولان این نهاد می گوید که دانش آموزان بیشتری جلب این نهاد می شود و در آینده های نزدیک در سطح ولسوالی ها نیز از این گونه مرکز ها ایجاد خواهد شد.