آرکستر هنری جوانان افغان به وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا رسید

John Kerry greets ghichak player Farhad Safari and other members of the Young Afghan Traditional Ensemble before a performance at the State Department in Washington

۱۵ / دلو / ۱۳۹۱ – دانش جویان تنها آکادمی موسیقی افغانستان ریتم های یک کشور جنگ زده را تا درون وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا آورد و با جان کیری؛ وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کردند. این دانش جویان در بخشی از سفر هنری شان در ایالات متحدۀ امریکا با آقای کیری ملاقات کردند.

  این ۴۸ دانش جوی انستتیوت موسیقی افغانستان به روز پنج شنبه نمایش های را در مرکز کنیدی در واشنگتن و نیز سالون کارنگی در نیویارک اجرا خواهند کرد

   سازمان دهنده این سفر هنری می گویند که این هنر مندان بین سنین ۱۰ – ۲۲ می باشند که بیشتر شان یا یتیم هستند و یا هم پسران خیابانی! این سفر به هدف نشان دادن تصویر متفاوتی از افغانستان در حال جنگ سازمان دهی شده است.

 احمد سرمست ، رییس انستتیوت موسیقی افغانستان می گوید که :” هدف عمدۀ این سفر تغییر ذهنیت های افغانستان در خارج از کشور است؛ افغانستانی که تغییرات مثبت در آن نادیده گرفته شده است و بیشتر بم گذاری های کنار جاده ی یا دیگر خشونت ها آن را پوشانیده است.”

 وی می افزاید که به این هنر مندان گفته شده است که تلاش نکند که در ایالات متحدۀ امریکا پس از سفر باقی بماند. سفارت امریکا در کابل به آنان رسما هشدار داده است.

 سرمست که نخستین افغانی است که در بخش موسیقی درجۀ دوکتورا گرفته است؛ در سال ۲۰۱۰ میلادی این نهاد آموزشی موسیقی را ایجاد کرده است.

 این نهاد زیر نظارت وزارت آموزش و پرورش افغانستان کار می کند و از سوی شماری از نهاد های خارجی تمویل می گردد. این نهاد ۱۴۰ دانش آموز دارد که به صورت تمام روز در این جا مشغول فرا گیری موسیقی هستند. از میان سه تن آنان دختران هستند.

 جان کیری؛ وزیر خارجۀ تازۀ ایالات متحدۀ امریکا با پذیرایی از این هنرمندان جوان در وزارت خارجۀ امریکا آنان را سفیران صلح نامید:” من به ویژه می خواهم شما را خوش آمدید بگویم چون هنگامی که هم سن شما بودم در یک باند موسیقی راک عضو بودم.” شما می توانید به یوتیوب مراجعه کنید و شماری از موسیقی های مان را آن جا تماشا کنید. من هنوز هم گیتار می نوازم.”

 سفر این هنر مندان به  ایالات متحدۀ امریکا از سوی سفارت امریکا در کابل، بانک جهانی؛ وزارت آموزش و پرورش کشور و یک شرکت امریکایی در نیویارک تمویل شده است.

دانش جویان انستتیوت موسیقی افغانستان امید دارند که روزی افغانستان دارای تعداد بیشتر چنین نهاد های موسیقی باشد.

منبع: خبرگذاری رویترز

مترجم: قیام نوری