مواد غذایی مقوی برای زنان کوچی اهداء شد

 KOOCHI GIRL

۱۴ / دلو / ۱۳۹۱ – هر چند زنان کوچی در  افغانستان با یک رسم و راه به کلی متفاوت از دیگر زنان افغان زنده گی می کنند، اما مشکل کمبود مواد غذایی این زنان همانند دیگر زنان افغان است.

در یک مرکز بهداشتی در شهر کندهار، گروهی  از زنان کوچی که چادری بر سر دارند، برای دریافت کمک های مواد غذایی از سوی ” برنامۀ جهانی غذا ” در یک روز آفتابی در انتظار ایستاده اند. 

این زنان کوچی به شکل دوام دار در یک روستای در شهر کندهار زنده گی می کند؛ بر خلاف مهاجرت های سالانه از یک محل به محل دیگر؛ علت این کار نیز جنگ های پی هم در بخش های جنوبی کشور گفته شده است.

یکی از این زنان کوچی که هفت ماه حمل دارد، می گوید که نگران است که  چگونه غذای کودک اش را در اینده نزدیک پیدا کند. وی پش از این نیز مادر چهار کودک است و اسمش حنیفه می باشد.  

این زنان تحت پوشش یک برنامۀ حمایتی غذایی به هدف مبارزه با سوء تغذی برای زنان به ویژه بانوان حامله و نیز کودکان زیر سن پنج سال قرار گرفته اند.

این زنان از سوی برنامۀ جهان غذا، غذا های مقوی و نیرو زا از جمله آرد گندم، روغن غنی شدۀ نبابی، نمک معدنی برای خانواده ها  و نیز تابلیت های ویتامین دریافت کردند.

منبع: اعلامیۀ مطبوعاتی برنامۀ جهانی غذا

مترجم: قیام نوری –