ایجاد مرکز بین المللی برای توسعۀ اقتصادی زنان افغان

 us

۱۴ / دلو / ۱۳۹۱ – این نهاد از سوی سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل، رییس ماموریت شبکۀ توسعۀ ایالات متحدۀ امریکا و رییس دانشگاه امریکایی برای افغانستان به تازه گی در کابل گشایش یافت.

جیمس. بی. کنیکهام، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل با تأکید بر تعهدات کشور در بخش آموزش و پرورش در افغانستان، در بارۀ مرکز بین المللی برای توسعۀ اقتصادی زنان افغان صحبت نمود. این نهاد از سوی دفتر عملیات های بازرگانی و ثبات سازی وزارت دفاع ایالات متحدۀ امریکا تمویل می گردد. هنگامی که این نهاد در بهار سال خورشیدی آینده باز شود، این نخستین نهاد از نوع خودش در افغانستان خواهد بود که تلاش های سکتور دولتی و خصوصی را برای افزایش نقش زنان در اقتصاد افغانستان هماهنگ خواهد کرد.

مرکز بین المللی برای توسعۀ اقتصادی زنان افغان مشمول، صنف های آموزشی، مکانی برای برگذاری سیمنار ها و نشست ها، امکانات استفاده از کامپیوتر، یک مرکز آموزش زبان انگلیسی، یک مرکز پژوهشی، یک دستگاه رادیویی و یک فضا برای فعالیت های بازرگانی زنان خواهد بود.

این نهاد در دو بخش عمده زنان را حمایت و آموزش خواهد داد: فناوری معلوماتی و ارتباطات و صنایع بومی در افغانستان و توسعۀ روند توزیع فرآورده های بازرگانی و نیاز های تدارکاتی برای آوردن این فرآورده ها به بازار .

سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل می گوید که سرمایه گذاری بر دختران و زنان در افغانستان به رشد اقتصادی این کشور کمک خواهد کرد و یک جامعه خوش بخت و ازاد را ایجاد خواهد کرد. در سال روان خورشیدی، برای نخستین بار ، دختران نصف از دانش آموزان تازه وارد را در دانشگاه امریکایی برای افغانستان تشکیل می داد.

منبع: اعلامیۀ مطبوعاتی سفارت امریکا در کابل

مترجم: قیام نوری