فعالان جوانان خواستار اصلاحات هستند

 youth_group

۱۶ / دلو / ۱۳۹۱ – شبکۀ فعالان جوان برای اصلاحات و تغییر به روز یک شنبه نشستی را زیر نام دور نمای انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی و نگرانی های مردم از افغانستان پسا ۲۰۱۴ در کابل برگذار کرد.

نقیب الله سرحدی، سخنگوی این شبکه به رسانه ها می گوید که هدف از این نشست گرد آوری دیدگاه ها و نظریات جوانان گردامون برگذاری یک انتخابات شفاف و عادلانه و نیز تأمین صلح و ثبات در افغانستان پس از ۲۰۱۴ میلادی می باشد.

این جوانان از حکومت و نیز نهاد های مدنی و کشور های تمویل کنندۀ افغانستان می خواهند که زمینه ها را برای برگذاری یک انتخابات شفاف و عادلانه که تضمین کنندۀ یک افغانستان با ثبات خواهد بود، شده اند.

این جوانان در فرجام نشست شان یک قطعنامۀ را نیز برای برگذاری یک انتخابات شفاف و صلح سراسری در کشور اعلام کردند.

شبکۀ فعالان جوانان برای اصلاحات و تغییر دو سال پیش از امروز در کابل ایجاد شده است و این نهاد ها با ۳۵ بنیاد دیگر با این شبکۀ همکاری دارد.

منبع: خبرگذاری انگلیسی باختر

مترجم: قیام نوری –