هیلاری کلنتن به حمایت از زنان افغان متعهد میماند

alg-clinton-speaks-jpg

۱۴/ دلو / ۱۳۹۱ – هیلاری کلنتن، وزیر خارجۀ پیشین ایالات متحدۀ امریکا به تازه گی گفته است که ایالات متحدۀ امریکا از وضعیت زنان افغان در آستانۀ خروج سربازان امریکایی از این کشور سخت نگران است.

خانم کلنتن گفته است که وی مسآلۀ زنان افغان را در شورای زنان افغان – امریکا در ایالت جورج تاون این کشور، یک مسألۀ اصلی و مرکزی نگه می دارد. بانو کلنتن  به تازه گی از سمت وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا کنار رفته است. بانو کلنتن به زودی به حیث معاون رییس شورای زنان افغان – امریکا در جورج تاون به کارش آغاز می کند.

:” خوش بختی و سعادت زنان و دختران افغان هم چنان به عنوان یکی از نگرانی های عمدۀ ایالات متحدۀ امریکا باقی مانده است.”

وی همچنان می افزاید که زنان افغان هنوز هم به حمایت و پشتیبانی جهان نیاز مند است:” هنوز هم یک سری باور های وجود دارد که در افغانستان زن به عنوان یک انسان به تمام معنا شناخته نمی شود و هنوز هم خشونت های فراوانی در برابر این قشر در این کشور وجود دارند که بخشی از این خشونت ها خانواده گی، برخی از آن روستایی و بخش دیگری آن از سوی طالبان می باشد که این زنان و دختران را بیشتر با خطر رو به رو می سازد.”

” از این رو، این برای ایالات متحدۀ امریکا که در آستانۀ خروج از این کشور قرار دارد، مهم است که پشتیبانی خود را از آن عده از نیرو های که در جامعۀ افغانی مشغول کار اند و می پذیرند که حقوق زنان باید به این گروه داده شود، ادامه یابد.

هیلری کلنتن می گوید که :” در حالی که زنان پس از سرنگونی رژیم پیشین دستآورد های بسیاری داشته اند، اما این هم چنان یک حقیقت است که وضعیت زنان افغان در بخش های دور افتاده و روستایی تغییر چندانی نکرده است. ما باید به حمایت خود از زنان شجاع افغان که در بارۀ حقوق زن سخن می گویند، پشتیبانی کنیم.”

منبع: روزنامۀ سی ان ان

مترجم: قیام نوری –