بیش از ۴۵۰۰ پروندۀ خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۱ ثبت شده است

IMG_9263

۱۱ /  دلو / ۱۳۹۱ –  گزارشگر: قیام نوری – مسؤولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند که این کمیسیون از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون بیش از ۴۵۰۰ پروندۀ خشونت را در سراسر افغانستان به ثبت رسانیده است. به گفتۀ این مقام ها، از این میان ، ۷۵ مورد آن قتل های ناموسی می باشد و ۴۵ پروندۀ آن تجاوز جنسی بوده است.

سیما ثمر،رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر به روز چهار شنبه،  ۱۱ دلو سال روان میلادی در یک نشست استماعیه درکابل می گوید که این کمیسیون در پیوند با افزایش خشونت ها در  برابر زنان در کشور، یک برنامۀ زیر نام تحقیق ملی را با همکاری نهاد های مدنی و نهاد های مدافع حقوق بشر، ارگان های محلی، شورا های ولایتی و ولسوالی های کشور، راهی اندازه کرده است.

در نشست امروز، شماری از نماینده گان مردم در مجلس، والی کابل، نماینده گان وزارت خانه امور زنان، نمایندۀ گان کمیسیون منع خشونت علیه زن ، رییس محکمۀ استیناف ولایت کابل و جمعی از فعالان حقوق زن شرکت داشتند.

از سوی هم، ثارنوالی منع خشونت علیه زن که در سال ۱۳۸۸ خورشیدی در کابل ایجاد شده است، می گوید از زمان آغاز این کمیسیون تا اکنون آنان ۱۵۰۰ پروندۀ خشونت را ثبت کرده اند. به گفتۀ این نهاد از این میان ۶۰ پروندۀ در دادگاه حل شده است و بیش از ۹۰ پروندۀ دیگر نیز زیر کار می باشد.

همچنان، رییس محکمۀ استیناف ولایت کابل ، خشونت ها در برابر زنان را تکان دهنده می خواهد و می گوید کسانی دست به خشونت علیه زن می زند که به کتاب الله { قران کریم} ایمان ندارد.

عبدالجبار تقوا ، والی کابل یکی از علت های افزایش خشونت ها در برابر زنان را ، فقر و بیکاری عنوان می کند:” پیشنهاد می کنیم که  کمیسیون مستقل حقوق بشر ، نشست های با مقام های بلند پایۀ و تصمیم گیرینده در بخش های اقتصادی برگذار نمایند و یک تغییر را اساسی در گزینش انتخاب ما در بخش های اقتصادی به میان آید، تا افراد بیکار ، مشغول کار شوند.”

باید یاد آورد شد که برنامۀ تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ۶ ماه را در بر خواهد گرفت و در پایان گزارش مفصلی از این پژوهش به دست رس همه قرار می گیرد.