۱۷ تن در اثر سردی زمستان جان باخته اند

afghanistan-articleLarge

۴ / دلو / ۱۳۹۱ – سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازۀ می نگارد که سردی شدید هوا باعث جان باختن ۱۷ تن – بیشترینه کودکان -بی جا شده گان داخلی  شده است.

این افراد در دو هفتۀ نخست ماه جنوری سال نو میلادی در کابل و هرات جان های شان را از دست داده اند –  ولایت های که شمار زیاد از میان نیم میلیون بی جا شده گان داخلی از جنگ ها را در آغوش خود پناه داده است.

پولی ترسکوت، معاون رییس سازمان عفو بین الملل برای آسیا در بیانیه یی نگاشته است که :” این مرگ ها یک فاجعۀ قابل جلوگیری بودند.”

سال پار، بیش از صد تن در  نتیجۀ سردی بیش از حد هوای زمستان جان های شان را در این اردگاه های موقتی پناه جویان از دست دادند – هر چند مقام های حکومت افغانستان و تمویل کننده گان خارجی تعهد سپرده بودند که امسال از رخ داد چنین فاجعه های پیش گیری می کنند!

اما، این مرگ ها نشان می دهند که ظاهرا این گروه ها نتوانسته اند به وعده های شان پا بند باشند.

ترسکوت در بیانیه اش باز هم می نگارد که :” مرگ و میر های اخیر نشان دهندۀ هماهنگی نادرست برای فرستادن کمک های زمستانی برای صد  ها بی جا شدۀ داخلی است که در اردگاه های موقتی در سراسر افغانستان شب و روز می گذرانند.

با در نظر داشت این حقیقت که کهن سالان و کودکان در میان آسیب پذیر ترین ها می باشند، نیاز به حمایت و محافظت بیشتر از آنان را برجسته می سازد.”

با این حال، مقام های محلی ابراز نگرانی می کنند که ارائه کمک های زمستانی به این بی جا شده گان باعث تشویق آنان در ماندن به این اردگاه ها خواهند شد و دیگر آنان حاضر نخواهند بود که به ولایت های شان باز گردند.

هر چند سازمان ملل متحد می گوید که شمار بی جا شده گان داخلی در افغانستان در حدود ۴۵۰ هزار تن می رسد، اما سازمان عفو بین الملل این شمار را بیشتر از این می داند.

منبع: خبرگذاری فرانس پریس

مترجم: قیام نوری