۲۶۰ دانشجو فراغت شان را جشن گرفتند

_MG_9101

۲۸ / جدی / ۱۳۹۱ –  گزارشگر: قیام نوری – این دانشجویان از دانشکده های حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و علوم اجتماعی موسسۀ تحصیلات عالی کاتب سند فراغت شان را به دست آوردند.

در این محفل فراغت که به روز پنج شنبه / ۲۸ جدی/  سال روان خورشیدی برگذار گردید، شماری از نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان، مسعود ترشت وال، رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی کشور، امرالله صالح رییس پیشین ریاست امنیت ملی کشور، استادان دانشگاه، دانشجویان این نهاد تحصیلی و ده ها تن از بسته گان و نزدیکان این فارغان حضور داشتند.

_MG_9096

بر بنیاد گفته های مسؤولان موسسۀ تحصیلات عالی کاتب از میان ۲۶۰ فارغ این دور، ۴۰ در صد آنان را دختران تشکیل می داد و ۶۰ در صد دیگر آن را پسران!

مسعود ترشت وال، رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی کشور بر اهمیت حضور نقش جوانان در سیاست تأکید می ورزد و آنان را برای سهم گیری در همۀ روند های سیاسی تشویق می کند:” اعتقاد من بر این است کسی مشغول سیاست کردن نیست، قطعن مشغول مردن است. چارۀ جز وارد شدن در سیاست و تغییر در تمام سطوح اجتماعی، فردی نمی داشته باشیم. بدون تاثیرگذاری و تاثیر پذیری نمی توانیم زنده گی بکنیم.”

_MG_9086

همزمان با این، امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی کشور بر ایجاد زمینه های کاری برای جوانان فارغ تأکید می ورزد:” بر بنیاد احصائیه و گزارش بانک جهانی سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن  در افغانستان دنبال کار می گردند و افغانستان از این میان تنها ۸۰ هزار تن آن را جذب می کند. یعنی ما سالانه ۱۲۰ هزار انسان بیکار به جاده ها و شهر های افغانستان تبدیل می کنیم. و اگر رابطۀ ما با جهان سرد تر می شود پس این سطح بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. یکی از نگرانی های جدی این است که به همین نزدیک یک بحران به بحران های افغانستان افزوده می شود؛ و آن افزایش دانش اموخته گان و افراد مسلکی است، اما اقتصاد افغانستان آنان را جذب کرده نمی تواند. و از این رو، تا یک راهکار سنجیدۀ اقتصادی برای حل این بحران روی دست گرفته نشود، این بحران آمدنی است.”

_MG_9089

همچنان باید یاد آور شدن که در این محفل ۱۲ تن از دانشجویان برتر این نهاد تحصیلی نیز از سوی رهبری موسسۀ تحصیلات عالی کاتب تقدیر و تحسین شدند.

_MG_9083

۳ تن از این دانشجویان برتر که با نمرات عالی از این  نهاد تحصیلی فارغ شده بودند، دختر خانم ها بودند.

مسؤولان برگذاری این محفل برای کاستن از خسته گی شرکت کننده گان این نشست آواز خوانی و موسیقی را نیز گنجانیده بودند.

_MG_9105

و در این محفل چند پارچه آهنگ های میهنی نیز از سوی یک گروه آواز خوانی محلی به سبک راک و پاپ نیز به خواننده گان تقدیم گردید.

این محفل با اهدای گواهی نامه ها برای فارغان این دور و گرفتن عکس های یاد گاری این جوانان با استادان و بسته گان شان  به پایان رسید.