فعالان حقوق زن خواهان منتشر شدن تصویر های عاملان خشونت ها علیه زنان هستند

focus_header

۲۷ /  جدی  / ۱۳۹۱ –  گزارشگر –  قیام نوری – شماری از فعالان حقوق زن که در یک نشست  مشورتی شبکۀ زنان افغان در کابل گرد هم آمده بودند، تأکید می ورزند که برای تاثیر گذاری هر چه بیشتر تلاش های زنان در راستای دادخواهی و دفاع از حقوق زنان ، تصویر های متهمان خشونت های گونه گون علیه زنان از طریق رسانه ها به نشر برسند.

این نشست که به روز چهار شنبه،  ۲۷ جدی سال روان خورشیدی در کابل برگذار شده بود، در آن معین اداری وزارت امور زنان، اعضای شورای عالی صلح، اعضای رهبری شبکۀ زنان افغان، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و چندین تن از فعالان حقوق زن و جامعه مدنی از نهاد های گونه گون دفاع از حقوق زنان حضور داشتند.

در این  نشست گردامون چگونه مبارزه اثرگذار تر و ارائه پیشنهاد های عملی تر برای کاهش خشونت های روز افزون در برابر زنان در کشور به شکل مفصل بحث و گفت وگو گردید.

کریمه ایوبی،  یکی از فعالان حقوق زن  در این نشست می گوید که نیاز است تا راهکار مبارزه با خشونت ها علیه زن از وضعیت کنونی اش باید تغییر بکند:” من فکر می کنم، شیوۀ مبارزه ما برای کاهش خشونت ها علیه زن تا اندازۀ فراوان تاثیرگذار نیست. کمپاین های را که ما برای دادخواهی از زنان افغان انجام می دهیم، تاثیرات روانی چندانی بر افراد جامعه نمی گذارد. و از این رو راه های دادخواهی های ما و راه های کمپاین های ما را برای زنان تغییر بدهیم. “

همچنان در این نشست مشورتی ، شماری دیگر از شرکت کننده گان بر ایجاد یک کمیتۀ نظارتی که روند عملی شدن قانون را بر متهمان خشونت ها در برابر زنان را زیر نظارت و پیگیری داشته باشد، نیز تأکید می ورزند.

با این حال، عفیفه عظیم، رییس شبکۀ زنان افغان هر چند ایجاد کمیتۀ نظارتی را یک پیشنهاد بجا در پیگیری قضیه های خشونت زنان می داند، اما تأکید می ورزد که آنان به علت های گونه گون نمی توانند شهرت و تصویر های مجرمان را رسانه ی بسازند.

در همین حال، داکتر مونسه شیرزاده، مشاور بخش جندر در دارالانشای شورای عالی صلح  و فعال حقوق زن بر افشا نام ها و تصویر های عاملان خشونت ها در برابر زنان از طریق رسانه ها تأکید می ورزد:” پیشنهاد من برای شما این است که شما با نهاد های عدلی و قضایی و نیز نهاد های امنیتی یک تعهد نامه ی را امضا بکنید که پس از ۷۲ دو ساعت که یک متهم دیگر حق بودن در توقیف خانه را ندارند و پس از ثابت شدن جرم یک متهم ، تصویر وی را با رسانه ها شریک بسازید. تا مردم چهره های آنان را از طریق رسانه ها تماشا نمایند که تجاوز های جنسی و یا دیگر خشونت ها را در برابر زنان انجام داده اند.”

بانو شیرزاد این کار را یکی از راهکار های عملی و اثرگذار در مجازات عاملان خشونت ها علیه زنان در کشور می داند.

 این گفته ها در حالی است که میزان خشونت ها در سال روان خورشیدی به گونۀ سرسام آوری افزایش یافته است.

در تازه ترین مورد، یک زن  ۲۲ ساله در ولایت پروان به دار آویخته شده است. مقام های امنیتی ولایت پروان می گویند که درپیوند با این رویداد برادر شوهر و مادر شوهر این زن را بازداشت کرده اند و بررسی ها در این باره جریان دارند.