دختری قربانی شدۀ که عدالت فریاد می زند

non-being

۲۵/ جدی / ۱۳۹۱ – مقام های امنیتی در ولایت بغلان به تازه گی یک دختر ربوده شده را از نزد ربایندگان نجات داده اند. حالا اما این دختر می گوید که می خواهد انتقام زندگی برباد شده اش را بگیرد؛ اما نمی تواند این را انجام بدهد.

این دختر هژده ساله که حالا خود را موجود برباد شده می داند می گوید، او را پسر عمه اش ربوده بود و سپس بر وی تجاوز کرده است.

این دختر از مقام های امنیتی ولایت بغلان می خواهد که پسر عمه و افسری پولیس که قصد تجاوز بر او را داشته است، به دادگاه بکشانند و آنان را به کیفر برسانند.

این دختر که بیش از دو ماه در قید ربایندگان قرار داشت، یک هفته پیش آزاد شد:
” بیش از حد زجر کشیده ام و اگر این ها محاکمه و مجازات نشوند دیگر کسی به حاکمیت قانون و عدالتی که دولت مدعی آن است باور نمی کنند.”

در همین حال جنرال اسدالله شیرزاد قوماندان امنیه ولایت بغلان می گوید” :
او چندین تن را به اتهام ربودن این دختر بازداشت کرده و پولیسی را که بنا بر ادعای دخر مذکور قصد تجاوز بر او را داشته نیز به دست قانون سپرده است.”

بنا بر آمار های رسمی نهادهای حامی حقوق زن در ولایت بغلان اختطاف، تجاوز و خشونت بر زنان در این ولایت در قیاس به سال های گذشته چندین برابر افزایش یافته و تنها در چند ماه اخیر سال روان بیش از ۱۰ دختر و خانم اختطاف، کشته و مورد تجاوز قرار گرفته اند.

آگاهان امور اجتماعی سهل انگاری و عدم سختگیری دولت در قبال همچو قضایا را عامل اصلی افزایش ظلم بر زنان می دانند و می گویند، تا زمانی که عدالت در زمینه تامین نگردد ظلم بر زنان پایان نمی یابد و این قشر همانند گذشته ها جماعت مجبور و محکوم در افغانستان باقی می ماند.