زنان بیشتری به پولیس یکجا می شوند

police forces reprot

۲۵/ جدی / ۱۳۹۱ – مقام های افغان و آیسف می گویند که نیروهای پولیس در افغانستان برای محافظت بیشتر از غیرنظامیان در افغانستان به افراد بیشتر نیاز دارد؛ اما نیاز بر حضور زنان در پولیس بیشتر از بیش حس می شود.

به تازه گی ده ها تن از افسران تازه که همۀ آنان زنان هستند از مرکز آموزش منطقه ی گردیز ولایت پکتیا سند های فراغت شان را به دست آوردند. به گفتۀ مقام های افغان و آیسف این زنان تازه وارد در پولیس آماده ارائه هر گونه خدمات امنیتی به مردم هستند و حاضر اند با علاقه ی شدید به جاده ها بروند و از غیرنظامیان محاظفت نمایند.

این نخستین بار است که مرکز آموزشی پولیس در ولایت پکتیا شماری از افسران زن را برای انجام خدمات امنیتی فارغ می دهد.

شریفه رسولی، مسؤول آموزش افسران پولیس زن در ولایت پکتیا در بارۀ فراغت این افسران زن می گوید که :

” شما از میان همین مردم عادی به این جا آمدید ، آموزش فرا گرفتید و شما نیاز دارید که به همین مردم خدمت نماید. به هر اندازه ی که پولیس با مردم رفتار خوب داشته باشد، مردم عادی با پولیس کمک و همکاری خواهد کرد.”

Capture

برای استخدام افسران پولیس زن، مرکز آموزشی گردیز به مکتب های دخترانه در سراسر افغانستان رفتند. پوستر ها و پلاکارت های تبلیغاتی را برای این که چگونه نیروهای امنیتی افغانستان به پولیس زن نیاز دارند، در هر گوشه نصب کردند.

در همین حال، دگرجنرال، زلمی اوریا خیل، رییس پولیس ولایتی ولایت پکتیا که در این محفل فراغت سخن می گفت، می گوید که :” ما سخت به افسران پولیس نیاز داریم. هنگامی که ما یک مظنون زن را در روستا ها جست وجو می کنیم، با افسران مرد این کار شده نمی تواند، چون تلاشی کردن زن از سوی یک مرد بر ضد عنعنات ماست.”

اوریا خیل می افزاید که :” افسران یونیفورم دار زن واقعن افسران مهربانی هستند؛ غیرنظامیان این رفتار شان را می بینند و به آنان حرمت می گذارند. این موضوع واقعن در ایجاد ثبات ما را کمک می کند.”

بر بنیاد گفت های شریفه رسولی، واحد پولیس های یونیفورم دار در تلاش است تا ۳۰۰۰ زن را در این واحد جذب نماید.

مترجم: قیام نوری

منبع: خبرگذاری رسمی آیسف – زون شرق