پیشرفت افغانستان در گرو فرصت دادن به زنان است: بارک اوباما

women

۲۳/ جدی / ۱۳۹۱ – بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا که در یک نشست خبری با رییس جمهور کرزی در کاخ سفید سخن می زد، با ابراز پشتیبانی از زنان افغان، تأکید می ورزد تا هنگامی که به زنان افغان فرصت های همه جانبه در این کشور فراهم نگردد، افغانستان نمی تواند یک کشور پیروز و پیشرفته باشد.

رییس جمهور اوباما همچنان یکبار دیگر در این نشست خبری افزوده است :” تا هنگامی که گروه های مخالف مسلح دولت قانون اساسی افغانستان را نپذیرد و به حقوق زنان و دستأورد های آنان حرمت نگذارند، هیچ گونه گفت وگوی صلح با آنان امکان نخواهد داشت”. به گفتۀ رییس جمهور  اوباما، زنان افغان در ده سال گذشته پیشرفت های خوبی در همه بخش های اجتماعی و سیاسی داشته اند و نیاز است تا این دستآورد ها در سال های آینده و به ویژه در سال های پس از ۲۰۱۴ همچنان حفظ گردند.

پیش از این هیلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا نیز بر پشتیبانی از دستآورد های زنان افغان تأکید کرده است و گفته است که :” ایالات متحدۀ امریکا در قبال نگهداشت این پیش رفت های زنان افغان متعهد است و متعهد باقی خواهد ماند.”

این گفته ها در حالی ابراز می شوند که با نزدیک تر شدن زمان بندی خروج سربازان امریکایی از افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی، زنان افغان بیشتر از همه نگران آینده شان و به ویژه نگران  از دست دادن دستآورد های ده سالۀ شان هستند که با هزار سختی و دشواری به دست آورده اند. به تازه گی سازمان زنان برای زنان افغان با فرستادن نامه ی با بارک اوباما از وی خواسته است که نگذارند دستآورد های زنان قربانی روند های سیاسی در کشور گردد.

توجه به حقوق زنان و دفاع از این حقوق یکی از بزرگترین دستآورد های دهۀ پسین در افغانستان به شمار می رود که جامعه جهانی در حمایت از این حقوق به گونه اثرگذار نقش داشته است. اما، باید هنوز هم صبر کرد تا دیده شود که این حقوق و دستآورد ها در سال های در پیش رو چگونه حفظ خواهند شد.

گزارشگر: قیام نوری –