یک زن به علت خشونت های خانواده گی از دو پا فلج شده است

latifa

  مبع: رادیو آزادی /  ۲۰ جدی ۱۳۹۱

در تازه ترین مورد خشونت علیه زنان در ولایت ارزگان، زنی است که در اثر شکنجه از سوی شوهر و خانواده شوهرش با برداشتن زخم های عمیقی از دو پا فلج گردیده است.

لطیفه ۲۳ ساله با رنگ پریده و جسم لاغر و پر از زخم های عمیق ناشی از شکنجه با دو پا فلج اش روی یکی از بستر های شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل در حالت رقت باری قرار دارد. این خانم ۲۳ ساله قادر نیست تا راه برود زیرا شوهر اش این توانایی را از او گرفته است.

لطیفه این که چگونه فلج ساخته شد قصه اش را با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت:
« من خریطه بامیه را آوردم یک مقدار تخم آن روی خانه ریخت، وقتی شوهرم آمد گفت، بامیه را کی اینجا ریخته است؟ در جوابش گفتم، من، پرسید چرا؟ داس در دست اش بود هر دو پای ام را توسط داس بطرف خود کشید و با داس ضربات محکم به پاها و کمرم زد، دخترم که در آغوشم بود به زمین افتاد و من بی حرکت شدم. »

لطفیه به سفارش برادر اش سه دندان اش را که توسط شوهر اش شکستانده شده بود، کشیده است. لطیفه که یک دختر کوچک نیز دارد در اثر شکنجه های شدید و متداوم جسمی از دو پا فلج گردیده، دهان اش پاره شده، در کمرش زخم عمیقی دیده می شود و در حالت بد روانی قرار دارد.

بازهم در این مورد از لطیفه گفت:
« ایورم آمد و از مادر اش در مورد من پرسید که این چرا پاهای اش را کش می کند؟ چرا درست کار نمی کند؟ او برایش گفت، که دیروز شام برادرت او را کمی لت کرده، حالا خود را انداخته و می گوید که پاهای ام حس ندارد و کار نمی توانم، ایورم بدون درنگ، آب چایجوش که روی آتش قرار داشت روی پاهایم ریخت من به آن میدیدم اما حس نمی کردم، وقتی بطرف پاهایم دیدم هوله های بزرگی سوخته گی روی آن نمایان شد اما من هیچ دردی را حس نمی کردم. »

به اساس گزارش ها، خشونت علیه زنان در این اواخر افزایش بی سابقهء یافته است، که قتل زنان، قطع اعضای بدن، لت و کوب و سایر شکنجه های بیرحمانه شامل آن اند. سازمان حقوق بشر افغانستان نیز از افزایش روز افزون خشونت در برابر زنان در کشور ابراز نگرانی می کند.

لعل گل لعل رییس این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت، با آنکه ارقام دقیقی از آمار خشونت علیه زنان در کشور وجود ندارد اما با آنهم به گفته وی در این اواخر خشونت در برابر زنان افزایش یافته است.

« ما نیز از این بابت نگرانی داریم، به اساس معلومات دفاتر ساحوی ما خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته است، نه تنها ما بلکه وزارت امور زنان و سایر نهاد های حقوق بشری نیز از افزایش خشونت علیه زنان نگران اند. در یک ماه اخیر در مناطق مختلف کشور واقعات زیادی خشونت علیه زنان ثبت گردیده اند. »

این تنها لطیفه نیست که با این چنین سرنوشتی مواجه گردیده بلکه گفته می شود دهها زن دیگر در افغانستان با چنین وضعیت روبرو اند. به اساس گزارش ها به تازه گی زنی دیگر در غزنی که سوی شوهر اش شدیداً مورد شکنجه قرار گرفته به کابل انتقال و در یکی از شفاخانه ها بستری گردید.


سحر لیوال