هر ۲ ساعت یک مادر می میرد

wounded-woman-rests-hospital

۱/۶/۲۰۱۳ – وزارت صحت عامه کشور می گوید که در هر دو ساعت، یک مادر جان خود را از دست می دهد.

داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه افزون بر این  ، در مراسم فراغت نرس قابله ها در ولایت پروان گفته است که بیشتر قربانیان، خانم های در حال زایمان هستند که به دلیل عدم مراقبت های ضروری می میرند.

به گفته خانم دلیل بیشتر مادارنی که جان خود را از دست می دهند در بخش های دور دست زندگی می کنند که یا دیر به مرکز های صحی می رسند و یا هم ولادت های آنان در خانه ها صورت می گیرد.

 عدم دسترسی به داکتر و دوا، فقر و موانع فرهنگی برای استفاده از مراقبت های صحی و عدم مراجعه به مراکز صحی در زمان زایمان از عوامل مرگ و میر مادران خوانده شده است.

آماری که سال های گذشته از سوی سازمان های صحی جهان منتشر شده نشان می داد که از هر یازده مادر افغان یک تن بر اثر عواملی حاملگی جان می دهد، این در حالی است که در کشور تاجیکستان، از هر ۴۳۰ مادر یک تن و در اتریش از هر ۱۴۳۰۰ مادر یک مادر در اثر عوامل حاملگی و زایمان جان خود را از دست می دهند.

بسیاری از خانواده ها در افغانستان ترجیح می دهند تا  زنان شان را برای کمک در هنگام ولادت، نزد زنان موی سپید قریه و یا دایه های محلی ببرند.

با این حال، ثریا دلیل وزیر صحت عامه می گوید که تلاش های برای برداشتن عوامل که منجر به مرگ و میر مادران می شود، افزایش یافته است.

خانم دلیل که در مراسم فراغت شماری از نرس قابله ها در ولایت پروان گفت که یکی از راه های نجات جان مادران در زمان زایمان، آموزش و استخدام نرس قابله ها در مناطق دور افتاده افغانستان است.

نرس قابله هایی که در مرکز پروان آموزش دیده اند قرار است در ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر به کار استخدام شوند.