۷۵ میلیون جوان بیکار اند

unemployed_0

۳۰/۱۲/۲۰۱۲ – کارشناسان اقتصاد جهان می گویند بر اثر بحران و رکود اقتصادی جهان، نسل کارگران جوان با بحرانی جدی روبه رو شده اند.
این موضوع چشم انداز حیات جوانان و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است و زمینه را برای ناآرامی های اجتماعی آماده ساخته است.

بر بنیاد آمارهایی که سازمان بین المللی کار، وابسته به سازمان ملل متحد نشرکرده است، نزدیک به ۷۵ میلیون جوان، بین سنین ۱۵ تا ۲۴ سال در جهان بیکار هستند.
اکمل دلدار بیک، یک جوان ۲۳ ساله تاجیک می گوید که او چند سال پیش دانشگاه را تمام کرده است ،اما تاکنون نیز کاری پیدا نتوانسته است.
به گفته این جوان، بسیاری از دوستانش نیز که با او یک جا فارغ التحصیل شده اند تاکنون بیکارند.
این جوان می گوید که او نیز مانند بسیاری دیگر از جوانان کشورش مجبور است برای پیدا کردن کار و امرار معاش به کشورهای دیگر سفر کند.
این جوان می گوید: “من به بانک ها، کمپنی ها و شرکت های خصوصی مراجعه کرده ام، اما تا حالا کاری پیدا نکرده ام. اگر کاری پیدا نکنم مجبورم به یکی از کشورهای منطقه مهاجرت کنم.”

گفته شده است که این رقم، چهار میلیون نفر بیشتر از سال آغاز بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۷، است.
گفته می شود بیش از ۶ میلیون از این جوانان اکنون از جست و جوی کار نومید گشته اند.

مشکلات این جوانان نشان می دهد که بازار جهانی کار دچار ناتوانی ها و مشکلات اساسی شده است.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا، از هر ۵ نفر درخواست دهندۀ کار زیر ۲۵ سال ، یک نفر بیکار است و شمار زیادی نیز مجبورند در کارهای پاره وقت و غیر رسمی مشغول شوند.
ماتیو کنیاک یک جوان از دفتر سازمان بین المللی کار در بانکوک نیز می گوید: ” نسل جوان در ساحه پیدا کردن کار بیشتر از همه با تبعیض روبروست. در وقت رشد اقتصادی جوانان آخرین افرادی هستند که به کار استخدام می شوند و در وقت بحران اولین افرادی هستند که برکنار می شوند.”

به باور شماری از کارشناسان اقتصادی جهان، بدترین منطقه کار برای جوانان، شرق میانه و شمال آفریقا است و از هر چهار جوان جویای کار یک نفر آنها بی کار می ماند.

به گفته این کارشناسان، عدم رضایت جوانان و بیکاری آنها باعث ناآرامی ها و شورش های اجتماعی در کشورهای جهان خواهد شد.
به همین دلیل است که سازمان جهانی کار، سازمان رشد و همکاری اقتصادی و دیگر سازمان های جهانی خواهان ایجاد سیاست هایی هستند که تمرکز آنها بر جوانان باشد؛ از جمله طرح برنامه های آموزشی برای جوانان.