تلاش ها برای خودکفایی زنان در غزنی

articleLarge

۳۰/۱۲/۲۰۱۲ – مقام های ریاست امور زنان ولایت غزنی از پایان دوره آموزش خیاطی برای بیش از یک هزار بانو در این ولایت خبر می دهند.
آنان می گویند که ۷۵ مرکز آموزش خیاطی از بهار سال جاری فعال شده بودند و  این مرکز ها به مدت ۷ ماه ادامه داشته است.

در پایان دوره آموزشی صد پایه ماشین خیاطی و تجهیزات مورد نیاز برای ۷۵ تن از استادان و ۲۵ تن از شاگردان نیز اهداء شده است.
خدیجه گوهری، مسوول هماهنگی پروژه های توسعه ی ریاست امور زنان ولایت غزنی می گوید که در این مرکز ها بیش از یک هزار و ۵۰۰ زن آموزش دیده اند.
او تاکید می کند که این دوره آموزشی از سوی مؤسسۀ (WFP) سازمان ملل متحد راه اندازی شده بودند.
بانو گوهری می افزاید که : “این مراکز آموزشی برای خانم های بیوه و زنانی که نان آور فامیل هستند دایر شده است.”
غزنی در مرکز کشور از ولایاتی است که مردم آن در جریان چند سال گذشته شاهد راه اندازی کمترین پروژه های انکشافی و بازسازی از سوی مسوولان و دولت بوده اند.
ده ها تن از جوانان ولایت غزنی همواره از مسوولان محلی و حکومت مرکزی خواسته اند تا زمینه کار و اشتغال را برای شان فراهم کنند.
خدیجه گوهری افزود که تمام تلاش ها انجام شده تا زنان مستحق و بی بضاعت در این مراکز معرفی شوند.
مسوول هماهنگی پروژه های انکشافی ریاست امور زنان ولایت غزنی گفت: “در جریان دوره آموزش هفت ماهه، برای هر خانم مقداری گندم و مواد غذایی نیز کمک صورت گرفته است.”

او از مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی و موسسه دبلیو اف پی ولایت غزنی خواست تا در آینده نیز برنامه ها و مراکز آموزشی را برای بانوان بی بضاعت ولایت غزنی راه اندازی کنند.

گوهری تاکید کرد که در پایان دوره آموزشی صد پایه ماشین خیاطی و لوازم مورد نیاز برای ۷۵ تن از استادان و ۲۵ تن از شاگردان نیز توزیع شده است.
سیمین، از معلمان این مرکز ها آموزشی می گوید که که او توانسته است شاگردانش را در مدت هفت ماه خیاطی آموزش دهد.
او ابراز امیدواری کرد که شاگردانش پس از فراغت بتوانند در تأمین معیشیت معاش خانواده شان را کمک کنند.
در جریان چند سال گذشته این بزرگترین برنامه آموزشی است که برای زنان در ولایت غزنی برگذار می شود.