باز هم زنی در هرات کشته شد

qw

۱۲/۲۵/۲۰۱۲ – مقام های امنیتی ولایت هرات به رسانه ها می گویند که آنان به تازه گی جسد یک زن را از حومۀ ولایت هرات به دست آوردند. 

به گفته این ممقام ها،  جسد این زن در حومۀ ولسوالی گذره ولایت هرات در حالی به  دست آمد که در داخل یک بوری جا به جا شده بود.
هرات از جمله ولایت هایی است که خشونت با زنان در بخش هایی از آن، در این اواخر رو به افزایش بوده است.
مسوولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر این ولایت بارها از افزایش خشونت بازنان در این ولایت ابراز نگرانی کرده اند.
با این حال، محمد علی دشتی، فرمانده جنایی فرماندهی پلیس ولایت هرات می گوید که جسد این زن دو روز پیش در کوچه شرکت پشم ولسوالی گذره، از سوی نیروهای امنیتی پیدا شده است.
به گفته وی: “این زن که خماری نام دارد از باشندگان اصلی ولسوالی کشک رباط سنگی این ولایت است.”
به گفته او، خانم خماری از چند سال به این سو در منطقه هندو سوزان دروازه قندهار شهر هرات سکونت داشته است.
به گفته آقای دشتی،  بررسی های نخستین پولیس هرات نشان می دهند که این قتل، بیشتر به دلیل اختلافات خانوادگی رخ داده است.