باز هم تجاوز جنسی بر یک کودک چهار ساله

kid raped

۲۳/۱۲/۲۰۱۲ – یک طفل چهارساله در ولسوالى امام صاحب ولایت کندز، روز گذشته مورد تجاوزجنسى قرار گرفت.
امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب، میگوید : ” این کودک که همراه باخانوادۀ کاکایش در یک منزل سکونت داشت، دیروز توسط پسرکاکایش مورد تجاوز قرار گرفته است.”

قریشى افزود که پسر کاکاى این پسرک که ٢٠ ساله است، توسط پدرش به محل نامعلومى فرار داده شده است.

پیش از این نیز دو کودک پنج ساله و چهار ساله در ولایت های تخار و مزار شریف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند.

افزایش این خشونت ها همواره انتقاد های سخت فعالان حقوق بشر و کودک در کشور بر انگیتخه است  و از دولت می خواهند که عاملان این رویداد ها را به شدت مجازات نمایند.