اعتراضات هزاران هندی در واکنش به افزایش خشونت ها علیه زن در این کشور

Woman protest in Allahabad, India

۲۳/۱۲/۲۰۱۲ – هزاران نفر به تازه گی در دهلی جدید پایتخت هند بخاطر حمایت از زنان دست به اعتراضات زدند.

این اعتراضات یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که یک دختر ۲۳ ساله توسط شش نفر اوباش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

معترضان شعار می دادند که این اوباشان باید اعدام شوند و ما عدالت می خواهیم. با این حال، پولیس دهلی نو، تظاهر کنندگان خشمگین را که می خواستند به سوی منزل رییس جمهور بروند با استفاده  از گاز اشک آور پراگنده ساختند.

یک معترض که خود را کوسوم معرفی نمود گفت: از شنیدن این حادثه ناگوار حیران شدم:

« این یک حادثه ناگوار است که اتفاق افتاد. این حادثه ظلم و غیر انسانی است. زمانیکه راجع به حادثه شنیدم بسیار گریان کردم و من یقین دارم که هر دختر دیگر در دهلی جدید نیز گریان کرده اند. من هیچگاه نمی ترسیدم که دفتر را به ساعت هشت شب ترک کنم، اما حالا حیران استم و هر قدم را با دقت و احتیاط می بردارم

پولیس دهلی نو می گوید که :” معترضان دست به سرکشی زدند و تلاش کردند تا موانع پولیس را بشکنند و به سوی اقامتگاه رییس جمهور بروند و بعضی از معترضان نیز به سوی پولیس سنگ پرتاب کردند.

یک سخنگوی حکومت هند از تظاهر کنندگان خواست از خود خویشتن داری نشان بدهند و روی موضوع حمایت زنان، گفت وگو و تفاهم را آغاز کنند.

یک مقام بلند پایه وزارت داخله هند در تلویزیون هند گفت: حکومت تلاش دارد تدابیر لازم را برای حمایت از زنان بر دارد تا اطمینان حاصل شود که زنان در هند مصوون باشند.

به گفته پولیس، شش اوباش مست سوار در یک سرویس سرقت شده، بعد از تجاوز جنسی این دختر و دوست پسر وی را از موتر بیرون انداختند.

این دختر اکنون در یک شفاخانه در دهلی بستری است. دوکتوران معالج گفتند، راجع به بهبود وضع این دختر خوشبین می باشند.

این شش نفر اکنون در بازداشت به سر می برند و حکومت هند گفته است، آنها در ارتباط به این قضیه ممکن تا زنده اند در زندان باشند.

به اساس گفته های مقام های حکومت هند، تعداد وقایع تجاوز جنسی در سال جاری در دهلی نو، نسبت به سال گذشته ۱۷ فیصد افزایش یافته است.

متخصصین می گویند: فرهنگ تجاوز جنسی و عدم موثریت سیستم قضایی هند، عوامل اساسی این افزایش می باشد.