نقد و بررسی نخستین مجموعۀ شعری آثار الحق حکیمی

IMG_8484

{ کاوه جبران در حال نقد مجموعۀ آثار حکیمی}

۲۰/۱۲/۲۰۱۲/ – گزارشگر: قیام نوری – ” به رسم یاد بود” نخستین مجموعۀ شعری آثار حکیمی در محفلی که از سوی انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی برگذار شده بود، به نقد و بررسی گرفته شد. در این نشست گرم ادبی، شماری از شاعران جوان، شعر دوستان، و جوانان فرهنگی کشور شرکت کرده بودند.

کاوه جبران و مجیب مهرداد شاعران جوان و مطرح شعر و ادب امروز کشور این مجموعه را برای بار دوم به نقد و بررسی گرفتند.

کاوه جبران نخستین اثر شعری حکیمی را می ستاید و می گوید که این مجموعه از عواطف و احساسات ظریف شاعرانه مملو است:”  در بارۀ این مجموعۀ آثار حکیمی می خواهم به دو نکتۀ که از این مجموعه یافته ام، اشاره کنم. نخستین مورد را که من در بارۀ این اثر یافتم، یک عاطفۀ بسیار قوی و جوشان است. عاطفۀ که یک رکن شعر به شمار می رود. این مجموعه از عاطفۀ بسیار قوی برخوردار است. و موضوع دوم، یکی از تکنیک های بسیار برجستۀ در کار حکیمی، حفظ حرکت عمودی غزل است. یعنی این که کوشش کرده که وحدت کلام در غزل وی حفظ شود. حکیمی در غزلیات اش کوشیده است که از این شاخ به آن شاخ نپرد و وحدت کلام را حفظ نماید؛ چیزی که با تأسف در بسیاری از غزل ها دیده نمی شود.”

همزمان با این، مجیب مهرداد، دیگر استاد دانشگاه ادبیات، می گوید که شاعر در نخستین مجموعه ی شعری اش دستآورد های خوبی داشته است: ” نخستین مجموعۀ شعری آقای آثار حکیمی، از نخستین کار های بسیاری از شاعران جوان امروزی بسیار بهتر است. خوشبختانه شاعر ما در نخستین مجموعه دستآورد های فراوانی دارد.”

IMG_8493

{مجیب مهرداد در حال نقد مجموعۀ ” به رسم یابود از آثار حکیمی}

این مجموعۀ شعری چندی پیش برای نخستین بار از سوی انجمن ادبی قلم افغانستان به نقد و بررسی گرفته شد.

” به رسم یاد بود که مملو از تصویر سازی های امروزین می باشد، در تابستان سال روان خورشیدی از چاپ برآمد و روانۀ بازار گردید.

IMG_8524

{آثار حکیمی در حال خوانش یکی از شعر هایش از مجموعۀ به رسم یادبود}

آثار حکیمی که متولد سال ۱۳۵۹ در ولایت بدخشان است، از دانش آموخته گان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل میباشد و این مجموعه از تجربیات شعری سالهای ۸۴ تا ۹۰ وی به شمار می رود.