مبارزۀ خبرنگاران زن در افغانستان با تهدید ها و فشار خانواده گی

THE ASIA FOUNDATION SUPPORTS AFGHAN WOMEN JOURNALISTS PROGRAM

۱۵/۱۲/۲۰۱۲- شمار خبرنگاران زن در افغانستان به شمول ولایت کندهار، در سال های اخیر افزایش چشم گیر داشته است. هر چند که آنان با خطر های گونه گونی دست و پنجه نرم می کنند.

انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان می گوید که از میان ۱۰ هزار کارمند که در رسانه های افغانستان کار می کنند، ۲۵-۳۰  در صد آنان را زنان تشکیل می دهند.

از سال ۲۰۰۱ میلادی بدین سو، رسانه های افغانستان رشد چشم گیری را گواه بوده است. طالبان در زمان حاکمیت شان تماشای تلویزیون را منع کرده بودند و رادیوی دولتی را ” رادیو شریعت” نام گذاری کرده بود که بیشتر خبر ها، نظریات و آهنگ های طالبان از طریق آن به نشر می رسید.

بر بنیاد گزارش های که تا هنوز به دست آمده اند، در حال حاضر بیش از ۸۰ رسانه ی تصویری و بیش از ۱۷۵ رادیو  فعالیت دارد. نیز گفته می شود که بیش از ۱۰۰ دستگاه های رادیویی با نشرات محلی از سوی ایالات متحدۀ امریکا و از  درون پایگاه های امریکایی در افغانستان نشرات دارند.

هیله حیا، یک خبرنگار رادیو می گوید که:” هنگامی که خبرنگاران مرد در افغانستان با خطر روبرو هستند، آنگاه مردم درک خواهند کرد که این کار برای زنان تا چه اندازه خطرناک است”

مامون دُرانی، یک خبرنگار در کندهار می گوید که ، کار خبرنگاری برای زنان افغان به علت موانع فرهنگی و تهدید های امنیتی بسیار دشوار است.

” آنان عده از زنانی که خبرنگاری را مسلک و حرفه ی شان ساختند، همۀ محدودیت که به علت جامعۀ سنتی حکم فرمان بوده اند، را شکستانده اند.”

رئیس انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان می گویند که در یک دهۀ گذشته ۱۰ خبرنگار زن در افغانستان کشته شدند.

بانو خالده که در یک رادیو در کندهار کار می کند، می گوید که زنان خبرنگار در این ولایت با چالش های فراوانی روبرو هستند:”  مشکلات از سوی اعضای خانواده است، نزدیکان – کسانی که نمی خواهند ما کار نماییم در کل از سوی جامعه . اما، اکنون ما این رشته را انتخاب کرده ایم، و با خطرات که در پیش دارد، نیز مبارزه خواهیم کرد.”

نهاد های دیده بان رسانه ها در افغانستان می گویند که خبرنگاران در افغانستان با مداخله ها و تهدید های نظامیان مخالف حکومت افغانستان، جنگ سالاران مورد حمایت دولت، قاچاقیان مواد مخدر و حتا مقام های حکومت افغانستان روبرو هستند.

مترجم: قیام نوری –