خشونت علیه زنان و کودکان مغایر اصول اسلامی است: حامد کرزی

۱۰/۱۲/۲۰۱۲ – رئیس جمهور کرزی به روز یک شنبه در کمپاین گرد آوری امضاء برای عملی شدن اثرگذار تر قانون منع خشونت علیه زن و ریشه کن شدن پدیدۀ خشونت علیه زن و کودک در کشور شرکت کرد.

در این مراسم که در کاخ ریاست جمهوری برگذار شده بود، حامد کرزی می گوید که هر گونه خشونت در برابر زنان و کودکان این سرزمین مغایر با آموزه های اصیل اسلامی و فرهنگ افغانی قرار دارد.

در کمپاین، حامد کرزی همچنان بر آموزش و پرورش زنان و مردان کشور تأکید کرد و ابراز امید وارد کرده است که یک روز ملت افغانستان از طریق با سواد ساختن دختران و پسران شان از چنگال این پدیدۀ شوم خشونت رهایی یابند.

پیش از این فرخنده زهرا نادری، عضو ولسی جرگۀ افغانستان و فعال حقوق زن در کشور نیز گفته است که یکی از عمده ترین عامل های خشونت و جنگ در افغانستان ، بی سوادی می باشد.

کمپاین ریشه کن ساختن خشونت علیه زنان و کودکان در کشور  به تاریخ ۲۲ عقرب سال روان میلادی از سوی موسسۀ انکشافی زنان و کودکان افغان در کابل راه اندازی شده است.

قابل یاد آوری است که در کنار حامد کرزی ، در پوستر جمع آوری امضا برای عملی ساختن قانون منع خشونت و ” نه” گفتن به هر گونه خشونت در برابر زنان وکودکان افغان، داکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی کشور، کریم خرم، رئیس دفتر ریاست جمهوری ، داکتر صادق مدبر، ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور و ناظر حسین رحیمی ، دستیار رئیس جمهور کرزی نیز امضا کردند.

گروه از فعالان حقوق زن و اعضای ولسی جرگۀ از جمله فرخنده زهرا نادری نیز هشت وزارت خانۀ مسؤول در عملی ساختن و آگاهی دهی از قانون منع خشونت را ملاقات کردند.

هدف از این ملاقات ها، فشار آوردن بر دستگاه اجرایی دولت افغانستان برای آگاهی دهی بیشتر و اثرگذار تر و نیز عملی ساختن این قانون در افغانستان بوده اند.