زنی در هرات از سوی نزدیکانش با گلوله کشته شد

۹/۱۲/۲۰۱۲- مقام های امنیتی در ولایت هرات، از کشته شدن زنی توسط  یکی از نزدیکانش در این ولایت خبر می دهند.

عبدالحمید حمیدی آمر امنیت فرمانده ی پولیس ولایت هرات می گوید که : ” به تاریخ (۱۸ قوس) یکی از اقارب این زن که پیش از این از سوی مردم مورد طعنه و لعن، به دلیل برخی از اعمال این زن قرار داشت، با فیر مرمی، این خانم را از پای درآورد.”

آقای حمیدی می افزاید که:”  این خانم پیش از این، دوبار به اتهام فساد اخلاقی در بازداشت به سر برده بود.”

آمر امنیت هرات خاطرنشان ساخت که در ارتباط به این رویداد، سه نفر مظنون بازداشت شده اند که بررسی ها از نزد این افراد ادامه دارد.

پولیس هرات نیز می گوید که دو میل تفنگچه نیز از نزد بازداشت شده گان بدست آمده است.

به گفته ی شماری از فعالان حقوق زنان در ولایت هرات؛ قتل های ناموسی در سال های اخیر به شکل نگران کننده ای در این ولایت افزایش یافته است.

همچنان ولایت هرات، در مقایسه با دیگر ولایت های کشور ، درای بلندترین خود سوزی دختر خانم های جوان را به خود اختصاص داده است.

فرخنده زهرا نادری با جمعی از همکارانش به تازه گی در نشستی با وزیر صحت کشور، به این وزارت پیشنهاد کرده اند که برای آگاهی دهی از پیامد های وحشتناک خودسوزی، کمپاینی را به راه اندازند. وزارت صحت نیز به راه اندازی چنین پیکار های وعده کرده است.


Comments

Trackbacks

There are no trackbacks