حکومت افغانستان نباید در واکنش به قتل انیسه خاموش باشد!

۶/۱۲/۲۰۱۲ – شبکه زنان  و شماری دیگر از نهاد های مدافع حقوق زنان  کشته شدن انیسه دختر دانش آموز ورضاکار در برنامه امحای پولیو وخاموشی دولت را در این مورد محکوم نمود.

شبکۀ زنان افغان به تازه گی در واکنش به این جنایت در براب یک دختر دانش آموز نشستی را برگذار کرد.

عفیفه عظیم رئیس شبکه شبکه زنان افغان قتل انیسه دختر قهرمانی که رضا کارانه برای از بین بردن بیماری های کودکان درولایت کاپیسا تلاش می ورزید محکوم می نماید وهمچنان خاموشی دولت درمورد این قتل را سوال برانگیز میداند: ”  ما کشتن هر بیگناهی را محکوم می کنیم اما کشته شدن انیسه دختر قهرمانی که رضا کارانه برای ازبین بردن بیماری های کودکان درولایت کاپیسا تلاش می روزید قلب هر مادر وپدری را تکان داده است پیکرسوراخ این دختر شجاع رابه شفاخانه ولایت کاپیسا انتقال دادند اما به دلیل خونریزی شدید وفات کرد .آیا نمی شد که مسولان ولایت کاپیسا وی را به شفاخانه های کابل ویاهم بگرام منتقل می نمودند . آیا نمیشد که وزارت معارف جدا به این مساله توجه می کرد وتلاش می ورزید که جان انیسه نجات یابد. آیا وزیر صحت عامه احساس می کند که پدر ومادر بینوای انیسه توان مداوای دخترشان رانداشته اند وایشان باید دراین زمینه بذل مساعی می کردند.  این سوال های است که هر گز به آن پاسخ داده نشده است وحتی این سوال ها دروازه های اکثر رسانه های کشور را نیز نکوبیده و سکوت محض وغیر مسولانه تنها پاسخ به این پرسش هاست. وقتی ملالی یوسفزی درایالت خیبر پشتونخواه پاکستان مورد حمله قرار گرفت وزارت معارف با بیرون کردن شاگردان مکاتب دخترانه در جاده های افغانستان باوی ابراز همدردی نشان داد ورئیس جمهور وی را قهرمان خواند اما وقتی هفت گلوله به بدن انیسه اصابت کرد وجان باخت آب از آب تکان نخورد آیا جناب وزیر معارف دراین زمینه احساس مسوولیت می کند ایا این قدر مسوولان حکومتی بی حس شده اند که در مورد شهروندان خود بی تفاوت اند وهیچ دردی حتی فریاد های مظلومانه آنها رانمی شنوند.”

شبکه زنان افغان از رئیس جمهور کشور می خواهد که در این زمینه توجه جدی نماید و  نگذارند که خون انیسه دانش آموز صنف دهم به هدر رود باید کمیسیونی موظف شود و پروندۀ این جنایت را بررسی نموده وخانواده انیسه زیر حمایت دولت قرارگیرد .

انیسه فقط به جرم مبارزه با فلج کودکان کشته شده است لذا خاموشی دولت افغانستان بی توجهی درمورد زنان ومردان وطن دوست خواهد بود قابل ذکر است انیسه دانش آموز صنف دهم یکی از مکاتب ولایت کاپیسا که برای امحای پولیو به گونه رضا کارانه تلاش میورزید؛ به روز شنبه یازده قوس از سوی افرادمسلح هدف هفت گلوله قرار گرفت و سرانجام از شدت خونریزی دریکی از شفاخانه های کاپیسا جان سپرد . با آنکه تاکنون کدام گروه مشخص مسوولیت قتل این دختر قهرمان رابه عهده نگرفته است مگر دراین ولایت طالبان وحزب اسلامی فعالیت های خشن ومسلحانه دارند .

همزمان با این، فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان این جنایت را با شدید ترین الفاظ ممکن نکوهش می کند. بانو نادری خواستار بازداشت و به کیفر رسیدن عاملان این جنایت بشری از سوی نهاد های مسؤول امنیتی شده است.