حدود اسلامی بر عاملان تجاوز های جنسی اجراء گردد

۱۹/۱۱/۲۰۱۲ – افزایش تجاوز های جنسی بر اطفال در بخش های مختلف کشور، به ویژه در شمال، نگرانی های زیادی را به بار آورده است. برخی ها بر این نظراند که عدم اجراء شدن حدود اسلامی بر عاملان این خشونت ها، باعث گسترش این معضل شده است.

تجاوز جنسی به یک طفل ۵ ساله در بلخ و نیز تجاوز به یک طفل ۳ ساله در ولایت تخار، واکنش های جدی را به دنبال داشته اند.  برخی از اعضای مجلس نمایندگان، خواهان اجرایی شدن حدود و قوانین اسلامی برای مجازات عاملین این قضایا در ملأعام شده اند.

این اعضای مجلس نمایندگان معتقد اند که برای پایان دادن به این پدیده منفور ــ که ساختار اجتماعی کشور اسلامی افغانستان را زیر سوال می برد ــ باید حدود اسلامی اجرا گردد .

برخی دیگر از اعضای مجلس نماینده گان تصریح می نمایند که ‌برای مردم مسلمان افغانستان، این موضوع قابل قبول نیست و نام اسلام را چنین افرادی زیر سوال می برند .

آنان ‌تجاوز به یک طفل ۳ یا ۵ ساله را کاملا عمل غیر انسانی و ناشایست دانسته و گفت: این موضوعات شنیع، در هیچ جای دنیا جواز ندارد؛ پس محکمه عاملین آن باید به شکل علنی برگزار گردد تا برای دیگران نیز درس عبرتی باشد.

این در حالی است که همواره سیستم قضایی افغانستان در راستای مواجه با این گونه قضایا به کم توجهی متهم شده اند