ستایش از ستاره های معارف کشور

۱۸/۱۱/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی با برگذاری محفلی در این کانون، از صدف ” احمدی” و منوشکا، ستاره های معارف ولایت بغلان قدردانی کرد. این دختر خانم ها در سال روان خورشیدی توانستند در یک آموزن رقابتی در میان ۲۶۰۰ دانش آموز نخبه دختر و پسر از ولایت بغلان، مقام های نخست را به دست آورند.

 انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو باز هم از آفتخار آوران کشور ستایش کرد.

این انجمن به روز شنبه  { ۱۷/۱۱/۲۰۱۲} در نشستی با حضور شماری از دانش جویان ولایت های کابل و بغلان، نمایندۀ مردم کابل در شورای ولایتی این شهر، فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم در ولسی جرگه و مسؤول عمومی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، از  صدف ” احمدی” و منوشکا، دختر خانم های که  در جریان یک آزمون رقابتی میان ۲۶۰۰ دانش آموز با استعداد این ولایت ، مقام های نخست را به دست آورده بودند، ستایش کرد و تقدیر نامه اهداء کرد. فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم  در ولسی جرگه ضمن قدردانی از زحمات این دختران، می گویند که با سواد ساختن یک زن، در نهایت با سواد ساختن یک جامعه می باشد. ” هنگامی که یک دختر را تحصیل کرده می سازید؛ از یاد نبریم که یک خانواده را تحصیل کرده می سازیم. برای این که زن مادر است. زن خواهر است. و حتا هنگامی که زن یک همسر می شود، در  هر سه حالت ، آن مسؤولیت پرورش دادن خانواده خود را از درون خانه بر دوش دارد. به امید روزی که معارف در افغانستان صدای بلند داشته باشد؛ و آینده ساز افغانستان باشد. و این نسل های که امروز در سطح ولایت خود با گرفتن چنین افتخاراتی می درخشند، بتواند افغانستان را در بخش معارف به جهان معرفی کنند و افغانستان را در سطح جهان ستارۀ معارف بسازند.”

بانو نادری می افزاید که این افتخار به تمام دختر های افغان این سرزمین مربوط می شود و از تمامی خانواده ها می خواهد که فرزندان دختر و پسر شان را برای با سواد شدن و در راه کسب علم و  هنر کار تشویق نمایند.

همزمان با این صدف ” احمدی” ستارۀ معارف ولایت بغلان در حالی که اشک از چشمانش جاری بود و به سختی می توانست احساسات اش را بیان نمایند، خطاب به حاضرین مجلس می گوید :” ” من امروز بسیار خوش هستم که در میان شما هستم. من از محترمه فرخنده زهرا نادری بی نهایت سپاس گذار می باشم که مرا در این محفل تشویق کردند.”

در همین حال، احمد علی ” بامیانی” استاد دانشگاه تعلیم و تربیه کابل نیز گفته های به خانواده ها دارد:”

خورسند خواهیم بود که اگر همۀ دختر خانم های این سرزمین بکوشند تا چنین افتخاراتی را به دست آورند. خانواده های شان آنان را در گرفتن چنین افتخاراتی تشویق نمایند. امروز هیچ تفاوتی به لحاظ توانایی های ذهنی میان دختر و پسر وجود ندارد و از این هر کسی با کوشش و تلاش می تواند افتخارات بزرگ علمی و دانشی را به دست آورند.”

عوض علی چارکریار، نمایندۀ مردم در شورای ولایت کابل نیز از خانواده ها می خواهد که باید فرزندان شان را در انتخاب رشته های حرفه یی و مسلکی شان آزاد بگذارند و نیز تشویق نمایند.

صدف ” احمدی” صنف دوازدهم لیسه نسوان معدن ولایت بغلان می باشد و نیز شاگر نخست صنف خود است. گفتنیست که این آزمون رقابتی سال ۱۳۹۱ خورشیدی نخستین بار است که از سوی ریاست معارف ولایت بغلان در سطح این ولایت راه اندازی می گردد.