باز هم زنی سر بریده شد

۱۸/۱۱/۲۰۱۲ – یک زن ازسوی همسرش شب گذشته درولسوالی اوبه هرات سر بریده شد.
محی الدین نوری سخنگوی والی هرات می گوید که شوهر این خانم نیمه های شب گذشته در منطقۀ جینوا ولسوالی اوبه هرات خانمش را با کارد سر برید.

وی می افزاید که شوهر این خانم فرار نموده است و پولیس به دنبال این مرد می باشد؛ اما یک نفر به ارتباط این قتل بازداشت شده است.
وی همچنان علت قتل را اختلافات خانواده گی می داند و میگوید که  بررسی ها در این زمینه جریان دارند.
نوری همچنان می گوید که طالبان یک پسر نوجوان را در منطقۀ پرمکان زیرکوه ولسوالی شیندند هرات پس از این که ویزیت کارت یکی از مسؤولان امنیتی را از جیبش بدست آوردند، به شکل فجیع به قتل رساندند.
گفتنی است که چندی قبل نیز یک نوعروس در هرات از سوی نزدیکانش سر بریده شده بود که مسؤولین حقوق بشر و نهادهای جامعۀ مدنی از این گونه حوادث سخت نگران اند