یک کودک ۹ ساله در هرات کشته شد

۱۶/۱۱/۲۰۱۲- جسد یک کودک ۹ ساله که دو روز پیش از شهرک جبرئیل هرات توسط افراد ناشناس ربوده شده بود، روز گذشته از این منطقه به دست آمد.

  باشنده گان ناحیه دوازدهم شهر هرات میگویند این کودک روز چهارشنبه در حالی ربوده شد که از سوی مکتب به سوی خانه اش در حال رفتن بود.

آنان می افزایند که آدم ربایان دربدل رهایی این کودک از آنان درخواست ۱ میلیون افغانی کرده بودند.

این کودک خردسال که عباس نام دارد روز چهارشنبه گذشته توسط افراد ناشناس از نزدیکی مکتب اش ربوده شد و به منطقه ی نا مشخصی انتقال داده شد.

مادر عباس میگوید: ” پس از این اقدام اختطاف گران مبلغ یک میلیون افغانی را درخواست کرده اند.”

به گفته ی وی کاکای این کودک که مظنون درجه یک این رویداد می باشد مانع هرگونه دخالت نیروهای امنیتی در این رابطه شده است.

نزدیکان این کودک تصریح میکنند آدمربایان تهدید کرده اند که در آینده نیز قصد دارند تا دیگر کودکانشان را اختطاف کنند.

پلیس هرات میگوید در پیوند به این رویداد فردی به نام جمعه که کاکای کودک کشته شده می باشد دستگیر شده است.

گفته شده تحقیقات در پیوند به این قضیه آغاز شده است.

به  گفتۀ شاهدان در جریان دو هفته گذشته پدیده آدمربایی در ولایت هرات به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

این درحالی است که سیروس مجددی فرزند شهردار پیشین هرات روز گذشته در بدل ۲۰۰ هزار دالر از بند آدمربایان رها گردید.