نقد و معرفی مجموعۀ شعری ” من کاذب ترین فصلم”

۱۷/۱۱/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – انجمن جوانان کانون حکیم ناصر خسرو بلخی در محفلی ادبی ، کتاب ” من کاذب ترین فصلم” نخستین مجموعۀ شعری آقای عبدالمالک ” عطش” را به دیگر شاعران و شعر دوستان معرفی کرد. همچنان در این نشست ادبی، شماری از فرهنگیان حوزۀ ادبی کشور، این کتاب را به بررسی و نقد گرفتند.

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی به روز جمعه ( ۱۱/۱۶/۲۰۱۲) در نشست ادبی با حضور شماری از  فرهنگیان، شاعران جوان، شعر دوستان، منتقدین ادبی، از ” من کاذب ترین فصلم” نخستین کار ادبی عبدالمالک “عطش” ستایش کرد.

 فرخنده زهرا نادری، از فعالان حقوق جوان و زنان و نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان در پیوند با این کار ” عطش” می گوید که :” ، به عنوان فردی که همواره برای تحقق آرمان های نسل جوان و زنان این سرزمین آواز بلند می کنم ،برای من جای خورسندی است ، هنگامی که این کتاب را باز می کنم، شاعر ، از شاعران زن نیز یاد کرده است. خوشبختانه ادیبات پارسی یکی از جمله ادبیات بسیار غنی در سطح جهان است؛ اما شور بختانه این ادبیات با همان بزرگی و غنی بودن خود، بیشتر ادبیات مردانه است. از این رو، آنچه  در این میان برای من درخور یاد آوری است، این است که شاعر در این مجموعۀ خود از دو شاعر بانو که پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد است، نام برده است – یک بانو که شاعر  کلاسیک است و دومی که شاعر مدرنگرا می باشد که هر دوی آنان انقلاب را با شعر های خود بر پا کردند.”

در همین حال، جاوید فرهاد، از منتقدین برجستۀ حوزۀ ادبی امروز کشور در نقد این کتاب می گوید ، که این کتاب با وجود اندک کاستی ها، آغاز خوبی برای آقای ” عطش” به شمار می رود:”  ما در افغانستان و به ویژه در حوزۀ ادبی با شعر دو گونه برخورد داشتیم؛ یک ، برخورد تفننی، و یک شعر به عنوان یک معقولۀ جدی؛ شعر جدی شعری است که شاعر به شعر خود جدی نگاه بکند. و شعری که از روی فرصت کُشی سروده می شوند، این شعر ها ، شعرهای ماندگار نیستند.عبدالمالک عطش، نیز از میان آن شاعرانی است که در یکی دو سال اخیر با شعر برخورد جدی داشته است.”

بشیر بیژن، از چهره های ادبی و سیاسی کشور نیز گفته های به این مجموعۀ شعری ” عطش” دارد:” ” برای من مجموعۀ شعری ” من کاذب ترین فصلم” همچون یک الماسی که از دل کوه با چه دشواری به  دست می آید، عزیز است. آرزو دارم که عبدالمالک ” عطش” مانند دیگر جوانان هم طراز اش، کار های ارزشمندی را برای نسل های کنونی و نیز نسل های آینده انجام دهد.”

در این نشست ادبی، پیام تبریکی، بهار سعید، شاعر بانوی که در دیار غربت زنده گی می کند، نیز از سوی یکی از جوانان فرهنگی حاضر در آن نشست خوانده شد. وی در پیامش آرزوی دیدار میهن و هم میهنانش را کرد و از چاپ و تکثیر مجموعۀ ” من کاذب ترین فصلم” ستایش کرد و آن را برایش تبریک گفت.

این مجموعۀ شعری که شامل پاره های از غزل و دو بیتی ها می باشد، نخستین مجموعه این شاعر جوان است که در سال ۱۳۹۱ خورشیدی از سوی انتشارات خیام به چاپ رسیده است.