خانم یک افسر پولیس کشته شد

۱۱/۹/۲۰۱۲ – گزارش ها ازولایت بدخشان می رسانند که یک زن  بیست و هفت ساله در خانه اش در ولسوالی جرم این ولایت ازسوی نیروهای طالب کشته شده است.

از آغاز سال روان ولایت بدخشان به یکی از ولایات ناامن در شمال شرق کشور مبدل شده است.
عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان می گوید که:”مخالفان مسلح دولت به زور وارد خانۀ این زن درمرکز ولسوالی جرم شدند، نخست او را تهدید و بعد با گلوله کشتند.”

آقای راسخ می گوید که این زن عصر روز چهارشنبه هفته پیش، کشته شده است. شوهر او افسر پولیس در قوماندانی امنیه این ولسوالی است.
پیشتر، طالبان دو فرزند یک مامور پولیس در ولایت غزنی را کشتند.

این دو کودک در بین موتر پدرشان که تازه از وظیفه برگشته بود، بر اثر تیر اندازی طالبان جان خود را از دست دادند.
سازمان ملل از کشتار غیر نظامیان به دست طالبان به شدت اظهار نکرانی کرده است.

این سازمان از طرف های درگیر در جنگ افغانستان خواسته است تا برای حفظ جان غیر نظامیان تدابیر ویژه ای را در نظر بگیرند.

عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان می گوید که طالبان دولت از زن افسر پولیس قوماندانی امنیه خواسته بودند تا سلاح شوهرش را به آنان تسلیم کند.
راسخ می گوید زمانیکه این زن از سپردن سلاح به مخالفان خود داری کردند، مهاجمان او را با گلوله از پا درآوردند.