مردی همسر و کودکش را با میخ کُشت

۸/۱۱/۲۰۱۲ – یک زن با یک کودک هفت ساله‌اش از سوی همسرش در ولایت هرات به قتل رسیدند.

ملا سبحان روستایی، مدیر اجرایی ولسوالی ادرسکن هرات می گوید که این زن انیتا نام دارد و دیشب، شوهرش با کوبیدن میخ بر سرش، او را همراه با کودک هفت ساله‌اش  شب گذشته در مربوطات این ولسوالی کشته شده است.

به گفته او علت این قتل تاکنون روشن نیست و شوهر این خانم فرار کرده است.

خشونت‌‌های خانواده‌گی در هرات اخیرن افزایش یافته و در مدت دو هفته این سومین‌بار است که بیشتر در برابر زنان خشونت قرار می گیرند.

به تازه گی، یک بردار، خواهرش ۲۵ ساله اش را در ولایت هرات به علت این که خانه را بدون آگاه قبلی کدام عضو خانواده ، با گلوله از پا در آورد.

خشونت ها  در برابر زنان در سال روان میلادی افزایش بی پیشینه یی داشته است و این موضوع نهاد های مدافع حقوق زن و حقوق بشر را بیش از هر زمانی دیگری نگران ساخته است.

این نهاد خواهان توجه جدی به معضل هستند و خواهان پیگیری جدی عاملان خشونت ها در برابر زنان هستند.