سه تن به جرم دست داشتن به تجاوز بر یک دختر به ۱۶ سال زندان محکوم شدند

۱۱/۷/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – دادگاه ابتدایی شهر کابل در محکمۀ علنی امروز سه تن را به جرم دست داشتن به تجاوز جنسی بر یک دختر  در ولایت  قندوز به شانزده سال زندان تنفیذی محکوم کرد.

 عاملان تجاوز جنسی بر لعل بی بی امروز ( ۱۱ /۷/۲۰۱۲ ) در یک محکمۀ علنی در دادگاه ابتدایی شهرکابل با حضور شماری از اعضای مجلس نماینده گان، فعالان حقوق بشر و حقوق زن، اعضای رهبری شماری از نهاد های دفاع از حقوق زن و ده ها تن از دانشجویان دانشگاه های کابل هر یک به شانزده سال زندان محکوم شدند. عاملان تجاوز جنسی بر لعل بی بی که هر یک اسحاق نظامی فرزند عبدالحکیم، غلام سخی فرزند محمد امین و  عبدالرزاق فرزند عبدالخالق شناسایی شدند. این افراد سربازان پولیس محلی هستند. مجرم چهارمی که در قضیۀ تجاوز جنسی بر لعل بی بی دست داشت، به یک سال زندان محکوم شد.

رئیس دادگاه ابتدایی شهر کابل می گوید که :” هئیت قضایی این قضیه را یک قضیۀ تجاوز جنسی تشخیص دادند، نه بد دادن! و ما شواهد و اسنادی را در دست نداشتیم تا ثابت نماید که این قضیه تجاوز جنسی نه ، بل قضیۀ بد دادن است.”

همزمان با این دادگاه ۹ تن دیگر را در پیوند با  این قضیه تجاوز جنسی زیر پیگیرد عدلی اعلام کرد.

اما، لعل بی بی معصوم چرا و چگونه مورد تجاوز جنسی خدای داد، یک فرمانده پولیس محلی قرار گرفت؟

نزدیک به ۷ ماه پیش، محمد عیسی بردار اندر لعل بی بی بر دختری به نام راحلۀ که دختر خدای داد، یک فرمانده پولیس محلی در ولایت قندوز است، تجاوز جنسی می کند.

پس ازآن که عیسی و راحلۀ فراری می شوند، خدای داد برای انتقال گرفتن از برادر اندر لعل بی بی با سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی اش لعل بی بی، دختر غلام را به زور از خانه اش می برد، بعد به خانۀ خود میاورد و بالایش تجاوز جنسی می کند. پس از پنج روز پدر و مادر لعل بی بی این قضیه را به ارگان های امنیتی افشاء می ساز و این گونه خدای داد با سه تن از سربازان اش – که وی را در این قضیه همکاری کرده بودند – از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می شوند.

و این قضیۀ جرمی به علل امنیتی از قندوز به کابل انتقال می کند.  با این حال، وکیلان مدافع و عاملان این قضیه مسألۀ تجاوز را بر لعل بی بی رد می کند و می گویند که وی به گونۀ شرعی به نکاح { بد} خدای داد آمده است. هرچند که هیچ سند و شواهدی مبنی بر نکاح شدن لعل بی بی به دادگاه امروز ارائه نشد و این قضیه از سوی رئیس دادگاه تجاوز جنسی و بد گرفتن تشخیص شد که هر دو مورد در قانون منع خشونت علیه زن و نیز قانون جزای کشور جرم پنداشته می شوند.

لعل بی بی هم اکنون در خانه های امن در کابل زنده گی می کند.