افزایش بی پیشینۀ خشونت در برابر زنان افغان

 

۱۱/۳/۲۰۱۲ – کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که از آغاز سال جاری هجری شمسی تا اکنون نزدیک به چهار هزار و پنجصد قضیهء خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.

به گفتهء مقام های کمسیون حقوق بشر، این آمار افزایش بی پیشینۀ در میزان خشونت علیه زنان را در مقایسه با سال های گذشته نشان می دهد.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید:”  میزان خشونت علیه زنان در این کشور به شکل نگران کننده در حال افزایش است.”

ثریا صبحرنگ کمیشنر بخش حمایه و انکشاف حقوق زن در این کمسیون به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت: قضیه های خشونت با زنان که امسال در کمسیون حقوق بشر ثبت شده اند، افزایش قابل ملاحظه را نسبت به سال های گذشته نشان می دهند:

“در شش ماه اول امسال حدود ۴ هزار قضیهء خشونت علیه زنان و در ماه میزان ۵۰۰ مورد خشونت در کمسیون حقوق بشر ثبت شده اند. در این میان در شش ماه اول امسال، ۶ مورد قتل ناموسی و ۳۳ مورد تجاوز جنسی شامل است که این واقعاً قابل نگرانی و تکان دهنده است. اصلاً در سال های قبل سابقه نداشته است.

ناداری، ناامنی، پایین بودن سطح سواد و آگاهی مردم، فرهنگ معافیت از قانون و مجازات از علت های افزایش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان گفته می شوند.

ثریا صبحرنگ نیز می گوید که همین عوامل باعث شده اند تا زنان در افغانستان به طور فزاینده مورد خشونت قرار بگیرند:

“در تمام سال ۱۳۹۰ چهار هزار قضیهء خشونت علیه زنان نزد ما ثبت شده بود، اما حال در شش ماه اول سال حدود چهار هزار مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده ایم. بناً خشونت علیه زنان به شکل بسیار نگران کننده رو به افزایش است.

مدافعان حقوق زن می گویند ادامهء خشونت علیه زنان بدبختی های زیاد را در این کشور به باور آورده است.

خودسوزی، رو آوردن به کار های غیر اخلاقی، فرار از منزل، استفاده از مواد مخدر  و امثال این ها از پیامد های خشونت علیه زنان در افغانستان به حساب می آیند.
فرار عاملان خشونت علیه زنان از چنگ قانون و عدم مجازات آنها کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهاد های مدافع حقوق زن را نگران ساخته است.

مدافعان حقوق زن می گویند برخورد قانونی با عاملان خشونت علیه زنان می تواند در کاهش میزان خشونت با زنان کمک کند.