اعلان کاریابی : دستیار برنامه

موسسۀ دیپارتمنت رفاهی زنان افغان به یک کارمند در پست دستیار برنامه در کابل نیاز دارد. کاندیدان زن/دختر ترجیح داده می شوند.

علاقه مندان برای گرفتن جزئیات بیشتر روی لینک ذیل مراجعه نماید.

با صمیمیت

Program Assistant


Comments

Trackbacks

There are no trackbacks