پدری هشت سال بر دخترش تجاوز جنسی می کرد

۲۴/۱۰/۲۰۱۲ -مقام های امنیتی در ولایت نیمروز می گوید که آنان مردی را به اتهام سوء استفادۀ جنسی از دختر نوجوانش در هشت سال گذشته، بازداشت کرده اند.

این قربانی که منیژه نام دارد، چهارده ساله است و نیز پذیرفته است که از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی قرار می گرفت.

به گفتۀ پزشکان، منیژه ۱۴ ساله از ناراحتی روانی رنج می برند و نیز وضعیت صحی اش قناعت بخش نیست. مقام های شورای زنان ولایت نیمروز می گویند که مادر منیژه از این سوء استفاده آگاه بوده است، اما صدایش برای جلوگیری از این کار بلند نمی توانست. به گفتۀ این مقام ها، منیژه در حالی که پدرش می خواست بر وی تجاوز جنسی نماید، توانست از خانه فرار نماید. با این حال، محمد حسن، پدر منیژه و متهم به تجاوز جنسی بر دخترش، این اتهام ها را رد می کند.

از سوی هم، شماری از فعالان حقوق زن در برابر افزایش خشونت ها علیه زنان اعتراض کردند و از حکومت می خواهند که با جدیت تمام این عاملان این خشونت ها را به سزای اعمال شان برسانند.

فرخنده زهرا نادری، پس از آگاهی یافتن از این خبر، با حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان در تماس تلیفونی ضمن ابراز نگرانی از این موضوع، از خواست تا این پرونده را با جدیدت پیگیری نماید. بانو غضنفر نیز به بانو نادری وعده سپرد که این قضیه را پیگیری خواهد کرد و عاملان آن را به پنجۀ قانون خواهد سپرد.