زنی بخاطر درخواست کار کردن، کشته شد

۲۳/۱۰/۲۰۱۲ – سازمان عفو بین الملل می گوید که یک مرد افغان در ولایت غزنی زنش را برای این که می خواست در بیرون از خانه کار نماید، کشته است. نشان دیگر از قتل های ناموسی در افغانستان!!

 گزارش ها می رسانند، پس از آن که زنی از همسرش برای کار در یک شرکت خصوصی اجازۀ  می خواست، به تازه گی از سوی محمد انور، همسرش کشته شد.

 اما، بسته گان زن قربانی با این گفته ها موافق نیستند و می گوید که انور به علتی زنش را کشت که وی از دادن پول به شوهرش برای خرید مواد مخدر سرباز می زد.

این قتل در حالی انجام می شود که دو هفته پیش یک زن در ولایت هرات هنگامی از سوی شوهرش سر بریده شد که به خواست بسته گان شوهرش برای تن فروشی، سرباز زد.

سازمان عفو بین الملل می پرسد که تا چه هنگامی دیگر زنان و دختران افغان به علت ناتوانایی حکومت افغانستان کشته شوند.