عروسم را نکشته ام

  ۲۲/۱۰/۲۰۱۲ –این گفته های یک خشوی است که به اتهام سربریدن عروس جوانش در ولایت هرات بازداشت شده است. او که پری گل نام دارد، اتهام کشتن عروس اش را رد می کند.

 پس از آن که ماه گل بیست و پنج ساله چندی پیش به گونۀ مرموزی در خانه اش سر بریده شد، مقام های امنیتی ولایت هرات، همسر ، خشو و خسر قربانی را در پیوند با این رویداد وحشتناک بازداشت کرده اند.

اما پری گل خشو ماه گل گفته های مقام های امنیتی ولایت هرات را در پیوند با کشتن عروسش رد می کند و آن  را گفته های بی بنیاد می داند.

فرماندهی امنیت ولایت هرات، پس از چند روز کشته شدن ماه گل ۲۵ ساله، خشوی وی را متهم به کشتن وی کرد.

مسوولان پولیس در ولایت هرات طراح اصلی این رویدا را مادرشوهر خانم قربانی همراه با نجیب الله یکی از بستگان نزدیک اش می گوید.

پری گل در واکنش به این اتهام ها می گوید که : ”  این رویداد بنابر دلایل نامعلوم از سوی نجیب الله فردی که در ارتباط به این قضیه بازداشت گردیده، انجام شده است.”

نجیب الله به صراحت اعتراف کرده است که نقش پررنگی را در قتل ماه گل داشته است، ولی ادعا کرده است که این جریان به همکاری خشو خانم مقتول انجام یافته است.

محمد معروف شوهر زن سر بریده شده، دخالت مادرش در قتل خانم خود را رد کرده است و می گوید که این دو نفر در این مدت زمان روابط بسیار مناسب با هم دیگر داشتند.

وی این اتهامات که گویا اعضای فامیل اش تلاش داشته اند که خانم اش را به فساد اخلاقی بکشانند را رد می کند.

او ادعا می کند که نجیب الله جوان که خانم اش را به قتل رسانده است می خواست تا اموال خانه اش را دزد کند که با واکنش خانم آن روبرو شده است.

به گفته وی، به دنبال عکس العمل خانم اش این جوان خانم اش را با کاردی که در دست داشته، سر بریده است.

به دنبال قتل این زن نو عروس در ولایت هرات، سازمان عفو بین الملل نسبت به این حادثه واکنش نشان  داده و این عمل را محکوم کرده است.

این نهاد از دولت افغانستان خواسته تا قانون محو خشونت علیه زنان را که در سال ۲۰۰۹ میلادی تهیه شده است، تطبیق کند.