نکوهش سخت خشونت زنان از سوی روحانیون افغان

۲۱/۱۰/۲۰۱۲  –  فعالان حقوق زن در کشور امید وار هستند که رهبران مذهبی فریاد بلندی به ضد خشونت در برابر زنان در کشور بکشند، مردم را از ازدواج زیر سن دختران شان بازدارند و در تحصیل زنان و دختران مردم را تشویق نمایند.  فعالان حقوق زنان در نشستی که از سوی وزارت زنان با شرکت وزیر حق و  اوقاف و شماری از روحانیون کشور برگذار شده بود، می گویند که یک همکاری تازه با رهبران مذهبی می تواند در توقف حمله های طالبان بر دختران و زنان در سوی مرز افغانستان-پاکستان کمک نماید.

محمد یوسف نیازی، وزیر حج و اوقاف افغانستان، یک روز پس از حملۀ مرگبار طالبان پاکستانی بر ملالۀ ۱۴ ساله ، این حمله را در نشستی سخت محکوم کرد.

”  خشونت در جای پیدا می شود که در آن جا هیچ فهمی از دین و آموزه های دینی وجود نداشته باشد و یا هم به ندرت موجود باشد. من از جامعۀ اسلامی می خواهم که مردم از آنچه که در قرآن در بارۀ زن آمده است و چگونه خشونت در برابر زن را نکوهش کرده است، آگاه سازند.”

روحانیون و ملا های حاضر در این نشست گفته اند که ازدواج های اجباری و زیر سن به ضد شریعت اسلامی است و از مردم خواست که با تحصیل دختران و زنان در کشور همکاری نمایند.

در این نشست، وزارت حج و اوقاف از ایجاد کمیسیون برای جلوگیری از خشونت در برابر زنان خبر داد. این کمیسیون با رهبران مذهبی در همۀ ولایت های کشور کار می نمایند تا آگاهی مردم را آموزه های اسلامی در بارۀ جلوگیری و کاهش خشونت در برابر زنان بلند ببرند.

بر بنیاد قانون منع خشونت در برابر زنان که از سال ۲۰۰۹ میلادی به این سو در کشور نافذ است، نیروهای امنیتی کشور مکلف اند کسانی را که دست به خشونت در برابر زنان می زنند، بازداشت و به پنجۀ قانون بسپارند. با این حال، نه نیروهای  امنیتی و نه هم دادگاه های کشور از این قانون به درستی خبر ندارند و به ندرت این قانون در افغانستان عملی شده است.

پیش از این نیز، فعالان حقوق زن در کشور ابراز نگرانی کرده اند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حمله های طالبان بر دختران و زنان افغان بیشتر خواهد شد و نتیجۀ گفت وگوها با بهای نقض حقوق زنان در کشور تمام خواهد شد. این زنان در حال حاضر مشغول طرح ریزی برای افغانستان پسا نیروهای خارجی هستند.