برنامه های برای توانمند سازی زنان در غزنی راه اندازی شده اند

۲۱/۱۰/۲۰۱۲– درکنار سایر حرفه ها، اینبار برنامه تولید شمع، برای شماری از خانم های نادار و بی سرپرست در غزنی راه اندازی شده است. آنان این برنامه را بگونه عملی و نظری می آموزند تا این حرفه زمینه ساز رسیدن آنها به خودکفایی اقتصادی گردد.

 خانم راحله مسئول “نهاد اجتماعی و حرفوی قالین زنان” غزنی می گوید: ” برای نخستین بار است برنامه شمع سازی برای خانم های فقیر و بی سرپرست راه اندازی گردیده که در آن، بیش از چهل تن از زنان شرکت ورزیده اند؛ آنها همه روز ازسوی ۳ تن از استادان بشکل عملی و نظری آموزش می بینند.”

 اومی افزاید که: ” زنان شرکت کننده در این برنامه، شیوه بازاریابی را نیز فرا می گیرند؛ این برنامه سه ماهه زمینه خوبی برای توانمند شدن این خانم هاست تا به نوعی از نظر اقتصادی به استقلالیت دست یابند.”

 به گفته وی؛ این برنامه به همکاری مالی تیم بازسازی ولایتی پولند در شهر غزنی راه اندازی گردیده که افزون بر آموزش حرفه شمع سازی، زنان شرکت کننده، روزانه مبلغ ۲  دالر نیز از سوی این نهاد دریافت می کنند.

 در عین حال؛ شماری از زنانی که مشغول فراگیری آموزش شمع سازی و دیگر حرفه ها در این مرکز می باشند از راه اندازی همچون حرفه هایی آموزشی برای زنان بی سواد، اظهار خرسندی می نمایند و از حکومت و نهاد های غیر دولتی خواستار راه اندازی دیگر حرفه های آموزشی دوامدار می باشند.

 

 حمیده یکتن از زنان شرکت کننده در این برنامه چنین می گوید: ” پیش از این، تنها توانایی انجام کارهای منزلم را داشتم، اما زمانیکه به این برنامه اشتراک کردم تارکشی، قالب بندی و مخلوط کردن رنگ شمع را یاد گرفته ام.”

  حمیده در ادامه از حکومت می خواهد که مانع ورود شمع های خارجی به شهر غزنی جلوگیری شوند  تا شمعهای تولیدی آنها، بدون مشکل در بازار ها فروخته شوند. 

  صنایع دستی زن ها، طی سال جاری در غزنی رشد چشمگیری داشته است اما از آغاز سال تاکنون، به دلیل موجودیت کالاهای خارجی، آنها زیاد در فروش تولیداتشان موفق نبوده اند.

 گفتنی است در جریان سال ۱۳۹۱ خورشیدی، زنان غزنی به آموزشهایی حرفوی چون خیاطی، مهره بافی، پشم ریشی و شمع سازی روی آورده اند که این حرفه ها، سبب شده تا در اقتصاد شماری از خانواده های بی سرپرست، تغیرات مثبتی رونما گردد.