دختر خوردسالی از زنجیر و زندان رها شد

۲۰/۱۰/۲۰۱۲– مقام های امنیتی ولایت بغلان می گویند که یک دختر ۱۲ ساله در این ولایت که از سوی بردار اندرش به زنجیر کشیده شد بود و در اتاقی تاریک  – هم مانند طویله یی زندانی شده بود، از بند و زنجیر نجات یافت. این مقام ها می گویند که این نوجوان را به روز جمعه نجات داده اند.

رحیمه ظریفی، رئیس ریاست پالیسی و پلان وزارت امور زنان می گوید که : ”  این مورد در منطقه یی ساحۀ چشمۀ شیر ولایت بغلان رخ داده بود؛ که به کمک مردم محل این مورد به مقام های امنیتی اطلاع داده شد.”

بر بنیاد گفته های رحیمه ظریفی، این دختر خورد سال دست ها و پاهایش با زنجیر بسته شده بود و در اتاقی تاریک و به شکل وحشتناکی زندانی شده بود.

این دختر خورد سال در بررسی های نخستین اش می  گوید که وی پدر و مادر ندارد و با بردار اندر و خانوادۀ برادر اندرش زنده گی می کند.

مقام های وزارت زنان ولایت بغلان می گویند که به علت مناسب نبودن وضعیت صحی این دختر، بررسی های بعدی و بیشتر تا هنگام بهتر شدن وضع آن به تعویق افتاده است.

مقام های امنیتی ولایت بغلان، هرچند که این مورد را  تأیید می نمایند، اما از بازداشت فردی در پیوند با این مورد چیزی نمی گوید. علت این رویداد نیز تاکنون روشن نیست.

ولایت بغلان پیش از این نیز گواه خشونت های در برابر زنان بوده است. چنانکه در ماۀ پیش شماری از افراد بر دو دختر ۵ و ۱۲ ساله در والسوالی دوشی این ولایت تجاوز جنسی کردند.

Comments

Trackbacks

There are no trackbacks