تأکید سازمان ملل متحد بر ادامۀ مبارزه با ازدواج کودکان در افغانستان

۱۴/۱۰/۲۰۱۲- مترجم: قیام نوری | نهاد های سازمان ملل متحد در افغانستان به تازه گی خواستار حمایت از کودکان در برابر ازدواج های اجباری شده است. این درحالیست که فرهنگ ازدواج کودکان در کشور هنوز با قوت باقی مانده ست.

یک بررسی تازۀ سازمان ملل متحد نشان می دهد که بیش از ۴۶ در صد از زنان افغان بیش از سن ۱۸ سال ازدواج می کنند و بیش از ۱۵ در صد آنان پیش از سن پانزده سال به ازدواج وادار می شوند.

در ماه دسمبر سال ۲۰۱۱ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه یی را به تصویب رسانید که در آن روز یازدهم ماه اکتبر به عنوان روز جهانی کودکان دختر به هدف شناخت حقوق دختران و چالش های که این قشر در سراسر جهان با آنها روبروست، نام گذاری گردد.

در سال ۲۰۱۲ میلادی نخستین سالروز این مراسم به شعار ” زنده گی من، حق، به ازدواج کودکان پایان دهید” در سراسر کشور های جهان تجلیل شد.

حکومت افغانستان در واکنش به افزایش خشونت ها در برابر زنان در سال ۲۰۰۹ میلادی قانون منع خشونت در برابر زنان را به توشیح رسانید. با این حال، سن قانونی برای ازدواج دختران در افغانستان ۱۶ سال تعیین شده است و برای پسران ۱۸ سال می باشد.

یان کوبس نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان در بارۀ این قانون می گوید:” قانون منع خشونت در برابر زنان ازدواج کودکان را یک جرم می پندارد و این موضوع را به رسمیت می شناسد که یک کودک زیر سن برای عروسی آماده نیست.”

لارینت زیسلر، نمایندۀ جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که :” ازدواج کودکان هم یک موضوع بهداشتی است و هم یک موضوع نقض حقوق بشری. دختران که از ۱۰-۱۴ سال دارند، احتمال زیاد دارد که در اثر بارداری جان های شان را از دست دهند.”

با وجود تلاش های فراگیر برای جلوگیری از مرگ و میر مادران در سال ده سال گذشته، هنوز این میزان رقم بالای دارد و از هر ۱۰۰ هزار زن، ۳۲۷ زن در اثر زایمان جان های شان را از دست می دهند.