زنی در هرات سربریده شد

۱۱/۱۰/۲۰۱۲ – مقام های ریاست امور زنان ولایت هرات، از کشته شدن یک زن توسط خانواده همسرش در این ولایت خبر می دهند.

گفته می شود که این زن، صبح دیروز در مرکز شهر هرات و در منزل، به وسیله شوهرش سر بریده شده است.

محبوبه جمشیدی رییس امور زنان ولایت هرات می گوید که: “این زن که در حدود ۲۰ ساله بود، روز گذشته از سوی  خانواده ی شوهرش به قتل رسیده است.”

به گفته وی؛ نام این زن ماه گل بوده و شواهد به دست آمده نشان می دهد که توسط یک چاقو سر بریده شده است.

در همین حال سمنوال نورخان نیکزاد سخنگوی فرماندهی پولیس هرات می گوید: “در پیوند با این رویداد، سه تن که شامل شوهر، پدر شوهر و پدر این زن می باشند؛ دستگیر شده اند.”

نیکزاد افزود: بیشتر آثار و نشانه های به جا مانده در محل حادثه، بیانگر این می باشد که این قتل، به دلیل اختلافات فامیلی صورت گرفته است.

در طی دو ماه گذشته تا به حال، این چهارمین زن در ولایت هرات است که بر اثر خشونتهای خانوادگی و به شکل دلخراشی به قتل می رسد.

بانو فرخنده زهرا نادری، کشته شدن این زن را با شدید ترین الفاظ ممکن نکوهش می کند و خواهان پیگیری این پرونده و در نهایت مجازات شدن عامل این رویداد وحشیانه می باشد.