محکومیت جهانی سوء قصد بر فعال حقوق دختران پاکستان

 

۱۱/۱۰/۲۰۱۲- اتحادیه اروپا، ایالات متحدۀ امریکا و بسیاری دیگر از کشور های جهان حمله بر ملالی یوسف زی دختر ۱۴ ساله را که برای تحصیل دختران پاکستانی در بخش های قبایلی پاکستان در سوات تلاش می کند،کاری بسیار زشت علیه نوجوانی توصیف کرده است؛ که مایۀ افتخار همه گان شده است.

 همزمان با این رئیس ستاد نیروهای زمینی پاکستان نیز با محکومیت این عمل، می گوید که پاکستان هرگز تسلیم خواسته های هراس افگنان نخواهد شد.

این دختر چهارده ساله که به روز سه شنبه همین هفته در اثر شلیک گلوله یی در پشاور زخمی شده است ، حال در بیمارستانی در پشاور پاکستان تحت درمان قرار دارد. وی تا هنوز هزاران پیام پشتیبانی از سراسر جهان دریافت کرده است. .

ملالی یوسف زی، دختر دانش آموز باشندۀ منطقه دره سوات از بخش های قبایلی پاکستان است که در زمان حاکمیت طالبان در سوات پاکستان در سه سال پیش، برای رفتن دختران به مکتب به مبارزه برخواسته بود و از همان هنگام توجه رسانه های بزرگ را به خود جلب کرده بود.

ملالی یوسف زی، که از او با عنوان نوجوان مبارز برای  تحصیل دختران پاکستانی نام برده می شود، هنگامی آماج قرار گرفت که در حال بازگشت از مدرسه به خانه بود. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.

ملاله یوسف زای از یازده سالگی با اقدامات تاریک اندیشانه طالبان مبارزه کرده است و به همین خاطر، سال گذشته نخستین جایزه صلح را – که در پاکستان ایجاد شده است –  به دست آورد.