از برنده گان جایزۀ صلح – شبکۀ جهانی صلح ستایش شد

۱۰/۱۰/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – چندین زن از شش کشور جنوب شرق آسیا به روز سه شنبه از سوی شبکۀ جهانی صلح در شهر مکتاتی فلیپین تقدیر شدند.

 مراسم اهدای جایزه به این زنان الگوی صلح از سوی بینیگنو اکینو سوم – رئیس جمهور فلیپین رهبری می شد. که در جریان سخنرانی اش در این مراسم از زحمات این زنان که حتا در خشن ترین کشور های در حال جنگ، سیاست صلح را پیشه کرده اند، ستایش کرد.

جایزۀ شبکۀ جهانی صلح یک کمپاین دادخواهانۀ از سوی برنامۀ توسعه یی سازمان ملل متحد (UNDP) می باشد که هدف آن شناسایی و معرفی کار های زنان در راستای تأمین صلح در کشور های همچون اندونیزیا، سری لانکا، تیمور شرقی، نپیال، افغانستان و فلپین است.

کشور های که به گفتۀ رئیس جمهو اکینو، تاریخ و پیشینه شورش گری، حکومت داری فاسد و عدم پیشرفت های اقتصادی دارد.

 بینیگنو اکینو سوم – رئیس جمهور فلیپین

 ” ما باید اعتراف نمایم که تأمین صلح، کاری است دشوار. اما هر یک از برنده گان جایزۀ صلح ما از پیش نشان دادند که حتا یک زن می تواند به تنهایی نیز چنین یک کاری بزرگی را انجام دهد و این یک مثال خوبی است که مردان نیز در این راستا گام های قوی بردارد.”

 از میان صد نامزد برای جایزۀ صلح – شبکۀ جهانی صلح، تنها نه زن جایزۀ سال ۲۰۱۲ شبکۀ جهانی صلح را به دست آوردند. این زنان عبارت اند از : تریستا دیلیس، مشاور روند های صلح رئیس جمهور فلیپین، فرخنده زهرا نادری – نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان افغانستان، قهرمانه کاکر – افغانستان، آمنه عظیمی – افغانستان، ثریا کمرزومن از اندونیزیا، رادا پاودیل و سدو رام از نپیال، روپیکا دی سیلوا  از سری لانکا و منو لاو از تیمور شرقی.

Comments

  • ابراهيم تولا said:

    این موفقیت ارزشمند را به محترمه فرخنده زهرا نادری وکیل پارلمان افغانستان و همه ای کسانیکه به ارزشهای حقوق بشری و صلح انسانی احترام قایل اند تبریک عرض میدارم.

Trackbacks

There are no trackbacks