از برنده گان جایزۀ صلح شبکۀ جهانی صلح ستایش میشود

۱۰/۹/۲۰۱۲- گزارشگر: قیام نوری | در آستانۀ برگذاری مراسم اهدای  جایزه برنده گان جایزۀ صلح شبکۀ جهانی صلح، برنده گان این جایزه از کشور های گوناگون جهان از جمله افغانستان راهی شهر منیلا، پایتخت فلیپین شدند؛ تا جایزه های شان را به دست آرند.  قرار است در این مراسم از زحمت کشی های فراوان این زنان شجاع و الگو های صلح در راستای تأمین صلح و تقویت زنان ستایش گردد.

بینگنو اکینوی سوم، رئیس جمهور فلیپین در این مراسم سخنرانی خواهد کرد و قرار است از دستآورد های این زنان شجاع ستایش خواهد کرد.

فرخنده زهرا نادری برندۀ جایزۀ صلح شبکۀ جهانی صلح از افغانستان، قهرمانه کاکر، برندۀ جایزۀ صلح این شبکه از افغانستان، رادا پاودیل از نیپال، روپیکا دی سیلو از سری لانکا، مانا لویی از تیمور شرقی، ثریا کومرزما از اندونیزیا، از برنده گان جایزۀ صلح از شش کشور جنوب شرقی آسیا هستند که قرار است از کار ها و زحمات آنان در راستای تأمین صلح و تقویت زنان در این کشور ها ستایش گردد.

در این میان آمنه عظیمی، عضو موسسۀ افغان متأثر از میان  و یکی از فعالان حقوق بشر و زن در افغانستان نیز به عنوان قهرمان صلح نو ظهور از سوی سازمان ملل متحد ستایش می شود.

برای این جایزه که صد نامزد از شش کشور جنوب آسیا نامزد شده بودند، فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده گان، فعال حقوق زن و سفیر صلح فدراسیون جهانی صلح به نماینده گی از افغانستان توانست، به عنوان برندۀ این جایزه صلح جهانی شناخته شود.

نتایج رسمی این انتخابات انترنتی یا آن لاین دو ماه پیش از سوی شبکۀ جهانی صلح از طریق شبکه های اجتماعی اعلام گردید.