افزایش ۲۵ در صدی خشونت علیه زنان در افغانستان

کمسیون مستقل حقوق بشر، مجلس نماینده گان افغانستان و وزارت امور زنان از خشونت های روز افزون در برابر زنان ابراز نگرانی می کنند. کشتن زنان و تجاوز جنسی بر آنان از جمله موارد عمدهء اند که این نهاد ها را نگران ساخته است.

بربنیاد معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، آمار خشونت در برابر زنان در مقایسه با سال گذشته بیست و پنج درصد افزایش یافته است. داکتر ثریا صبحرنگ مسوول حمایت زنان در کمسیون حقوق بشر در افغانستان می گوید که روزانه از سه مورد جنایت، دو مورد آن را تجاوز جنسی بر زنان می باشد.

قضایای که امسال ما را شدیداً نگران ساخته و حتی برای ما قابل هضم نیست، و آن این که قتل و بخصوص قتل های ناموسی و تجاوز زنان افزایش یافته است.   این موارد خیلی زیاد افزایش یافته است، گفته می توانم که در مقایسه با سال گذشته خشونت بیست و پنج درصد در برابر زنان افزایش یافته که در مجموع قتل زنان و تجاوز بر آنان فوق العاده افزایش پیدا کرده است. “

مقام های این کمسیون می گویند، که در چهار ماه گذشته پنجاه و دو پروندۀ قتل زنان ثبت شده است که چهل و دو مورد آن قتل های ناموسی بوده اند. به گفته داکتر صبحرنگ، با احتمال زیاد آمار خشونت در برابر زنان، بیشتر از این است که آن پرونده ها به ثبت نرسیده اند.
وی  می افزاید که نحوه خشونت در برابر زنان نیز در مقایسه با گذشته شدت یافته است. از تازه ترین موارد خشونت در برابر زنان، تجاوز بر مینا دختر دوازده ساله در ولایت بغلان و شلاق زدن صابره به جرم داشتن رابطه نا مشروع با یک پسر به حکم یکی از ملا امامان در غزنی است.

در عین حال شماری از اعضای مجلس نماینده گان افغانستان نیز افزایش خشونت در برابر زنان را در مقایسه با سال گذشته تایید می کنند. گزارش ها نشان می دهند که تا هنوزهم در افغانستان زنان زیادی قربانی انواع خشونت ها از جمله لت و کوب، خود سوزی، محرومیت از کار، قتل، ازدواج های اجباری، بد دادن، عدم پرداخت نفقه و سایر خشونت ها می گردند.

مقام های  وزارت امور زنان بیسوادی، عدم آگاهی زنان از حقوق شان، فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان، حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند را، از مهمترین عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان می پندارند. قاضی فوزیه امینی رییس حقوق زنان، در این وزارت در مورد تلاش های این وزارت در رابطه به کاهش خشونت در برابر زنان می گوید:

ما از این ناحیه خیلی نگرانیم، علاوه برآن قضایای خشونت در برابر زنان نیز شدت یافته است. اکثریت موارد خشونت در ولایات است، که همه ریاست های امور زنان در آنجا به ما گزارش داده اند که، تمام قضایا مورد پیگرد قانونی قرار گرفته، این ریاست ها مراجعه امور کشفی را در جریان گذاشته و بالاخره این قضایا به محاکم څارنوالی ها فرستاده شده اند و در مجموع همکاری های زیادی در رابطه به این قضایا صورت گرفته، البته در حیطه صلاحیت که وزارت امور زنان دارد. “

به اساس گزارش ها موجودیت تبعیض و خشونت علیه زنان در سطح جامعه و خانواده پیامدهای ناگواری را به‌ دنبال داشته است. خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل و اعتیاد به مواد مخدر از مهم ‏ترین عواقب خشونت علیه زنان در افغانستان بوده است.