نگرانی شدید شبکۀ زنان افغان از افزایش بی سابقۀ خشونت علیه زنان در کشور

شبکۀ زنان افغان می گوید که خشونت های گوناگون در برابر زنان در بخش های مختلف کشور، به شکل سرسام آوری افزایش یافته است. این نهاد مدافع حقوق زن در کشور، از حکومت و نهاد های مسؤول می خواهد که عاملان این خشونت ها را مجازات نمایند.

شبکۀ زنان افغان به روز یک شنبه ( ۳۰/۹/۲۰۱۲)در یک نشست خبری شلاق زدن یک دختر نو جوان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، را سخت نکوهش کردند.

عفیفه عظیم، رئیس شبکۀ زنان افغان می گوید هر چند که این شبکۀ امیدی چندانی به مجازات شدن شماری از ملا امامان که چنین فتوا های را صادر می کنند، ندارند، اما از حکومت افغانستان به ویژه وزارت حج و اوقاف و ارگان های امنیتی می خواهد که جلو این گونه خشونت ها را بگیرند.

عفیفه عظیم          رئیس شبکۀ زنان

” عدم حاکمیت قانون، مجازات نشدن عاملان خشونت ها در برابر زنان از علت های اصلی خشونت در برابر زنان به شما می رود. خشونت در برابر زنان به گونۀ نگران کنندۀ در سال روان خورشیدی افزایش یافته است. در یک ماه گذشته شبکۀ زنان افغان بیش از ۱۰۰ مورد خشونت در برابر زنان را به ثبت رسانیده است.”

رئیس شبکۀ زنان افغان بر مجازات شدن عاملان خشونت ها در کشور است.

عفیفه عظیم          رئیس شبکۀ زنان

” امروز محکمه های صحرایی صورت می گیرد. و دختر خانم های که به دستور این ملا ها مورد خشونت قرار می گیرند، با استفادۀ از نفوذی که دارند، هیچ کسی آنان را مجازات کرده نمی توانند. نشست امروز ما هم روی همین موضوع بود که عاملان چنین خشونت ها باید مجازات شوند.”

چندی پیش، یک دختر شانزده ساله در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، به اتهام آنچه که داشتن روابط نامشروع  با یک پسر گفته شد، در ملاء عام، ۸۰ دره را تحمل کرد.

در تازه ترین مورد، روز شنبه یک دختر ۱۲ ساله در ولسوالی خنجان ولایت بغلان از سوی مردان مسلح ناشناس، نخست ربوده شد و پس از آن مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

 شبکۀ زنان افغان در این نشست خواستار تأمین امنیت اجتماعی و سیاسی زنان افغان شده است و از نهاد های مسؤول دولت می خواهد که سهم شان را در راستای تأمین حقوق زنان در کشور اداء نمایند.